AAU Håndbogen

Tildeling af roller og ansvar for digitalisering af AAU

Beskriver rollerne; Procesejer, Systemejer, Dataejer og Forandringsagent

Publiceret: 22.03.2018 (Sidst ændret: 27.04.2020)

Print som pdf

Indhold

Fire centrale roller skal være i tæt dialog​.

​Rollerne løser i samspil en fælles opgave:​ At AAU’s processer/arbejdsgange er hensigtsmæssige og på hensigtsmæssig vis er i stand til at til understøtte AAU’s kerneaktiviteter og støttefunktioner​.

​Rollerne har hver deres fokus og ansvarsområder, og sikrer i sig selv og i samspil med øvrige, at den fælles opgave understøttes​.

​De fire roller spiller en aktiv rolle forud for, og under ethvert digitaliseringsprojekt. Som udgangspunkt vil alle fire roller altid være i spil ifbm. digitalisering, og er en forudsætning for at lykkes og kunne realisere gevinster af indsatsen​.  

DSD udpeger rollerne, der allokeres til at varetage konkrete opgaver under og efter et godkendt digitaliseringsprojekt. Yderligere detaljeret ansvarbeskrivelse findes under bilag: "DSD besluttet metode: Roller og ansvar i digitalisering."

Overordnede rammer

Overblik over roller og ansvar​

Procesejer

 • Procesejere ejer end-to-end processen på tværs af organisatoriske enheder og forankrer denne i organisationen og sikrer dermed tværorganisatorisk sammenhængende processer.​
 • ​Procesejere nedsætter og faciliterer nødvendige proces-netværk med repræsentanter fra alle relevante organisatoriske enheder​.
 • ​Procesejeren er i tæt dialog med de systemejere, hvis it-systemer understøtter procesejerens procesansvar, de dataejere, hvis data understøtter procesejerens procesansvar, såvel som de forandringsagenter der understøtter organisatoriske forandringer.

Systemejer

 • Systemejerne har ansvaret for effektiv drift og vedligeholdelse af systemerne. ITS har som udgangspunkt ansvaret for den tekniske drift (kan også være 3. part)​.
 • ​Systemejere skal i tæt samspil med de relevante procesejere og dataejere sikre, at systemerne understøtter end-to-end processer og effektiv brug af data på AAU.

Dataejer

 • Dataejeren har ansvaret for kvaliteten, validiteten og tilgængeligheden af data, og for at træffe beslutning om, hvordan data defineres​.
 • ​Dataejer er i tæt samspil med relevante proces- og systemejere og understøtter derigennem processer og systemer med data.

Forandringsagent

 • Forandringsagenter er AAU-enhedernes repræsentanter i projekt- og programgrupper.
 • Forandringsagenter arbejder lokalt for at understøtte og gennemføre organisatoriske forandringer​.
 • ​Forandringsagenter her et tæt samspil med proces-, system- og dataejere og understøtter organisatoriske forandringer ifbm. hermed.

Kontakt og ansvar

EJER

Chef for Strategi og Proces, Lars Sørensen, laso@its.aau.dk

 

UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd