AAU Håndbogen

Siddende patientbefordring

En mulighed ved let tilskadekomst

Publiceret: 05.04.2018 (Sidst ændret: 07.03.2019)

Print som pdf

Indhold

Ved let tilskadekomst kan det efter omstændighederne være nødvendigt, at I sender de tilskadekomne til kontrol på skadestuen eller ved egen læge - også selv om de umiddelbart virker uskadte eller tilsyneladende kun har pådraget sig overfladiske skrammer eller andre småskader.

Som eksempler på tilskadekomne, som bør sendes til kontrol, kan nævnes:

 • Personer, som er blevet ramt i øjnene af splintret glas
 • Personer, som har været udsat for slagpåvirkning af hovedet
 • Personer, som er blevet ramt af eller har indtaget eller indåndet giftige eller ætsende stoffer
 • Personer, som har været udsat for elektrisk strøm.

Der kan nævnes flere eksempler.

Ofte er det ikke forsvarligt, at I lader de tilskadekomne selv køre til skadestuen eller til egen læge, så derfor har AAU indgået en aftale med SikkerhedsPartner A/S om taxi-transport af tilskadekomne - såkaldt siddende patientbefordring.

Når I har behov for siddende patientbefordring, skal I gøre følgende:

 • Ring til vagtcentralen ved SikkerhedsPartner A/S på tlf. 70 113 113
 • Oplys kundenummeret 50 12 02 96
 • Oplys navnet på rekvirerende institut/afdeling eller navn på rekvirent
 • Oplys hvor mange, der ønskes transporteret - og hvorfra/hvortil.

SikkerhedsPartner A/S sørger derefter for at rekvirere det nødvendige antal taxier (max. 4 person pr. taxa), som vil sørge for transporten til skadestuen. Denne samme ordning kan bruges til hjemtransporten fra skadestuen.

Formål og afgrænsning

Ved let tilskadekomst kan det være nødvendigt, at de tilskadekomne undersøges lægeligt, selv om skaderne umiddelbart forekommer at være overfladiske.

I denne vejledning beskrives nærmere, hvordan denne transport kan ske.

 

Overordnede rammer

Transporten med taxi er forbundet med udgifter for det institut eller den afdeling, som benytter ordningen. Rektor har udstedt generel delegation til alle ansatte på AAU, der således på instituttets eller afdelingens vegne og under ansvar for korrekt anvendelse af ordningen kan rekvirere siddende patientbefordring. Ordningen kan benyttes til transport af alle ansatte, studerende og gæster, som kommer til skade på AAU

Kontakt og ansvar

Kundekort med relevante oplysninger kan fås ved henvendelse til Arbejdsmiljøsektionen.

Ved spørgsmål kontakt Arbejdsmiljøsektionen arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd