AAU logo

AAU Håndbogen

APV - Arbejdsmiljødrøftelsen

Publiceret: 12.04.2018 (Sidst ændret: 09.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Hvert institut og afdeling (med selvstændig ledelse) gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Dette sker på et AMiU/SA-møde eller tilsvarende senest 31. juli.

I arbejdsmiljødrøftelsen beslutter I fremtidige mål for arbejdsmiljøarbejdet, og hvordan I vil komme derhen. 

Dagsorden ligger fast, og der findes en obligatorisk skabelon, der skal benyttes til referatet:

 • Er foregående års mål opnået?
 • Hvad skal være i fokus det kommende år?
 • Hvordan skal samarbejdet foregå?
 • Hvilke mål sætter vi for det kommende år?
 • Hvilke øvrige input er evt. medtaget i drøftelsen?
 • Godkendelse/verificering af nuværende arbejdsmiljøorganisation

Herudover: Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan til sikring af, at vi har de nødvendige kompetencer til det kommende års arbejdsmiljøarbejde.

Gode råd:

Den gode arbejdsmiljødrøftelse

Værktøjer:

Referatskabelon (obligatorisk)
Eksempel på udfyldt skabelon


Inspiration:

Arbejdsmiljødrøftelsesproces - fakultetsproces
AT's fulde beskrivelse af arbejdsmiljødrøftelsen
Krav til obligatorisk- og supplerende arbejdsmiljøuddannelser
Rum for nærvær - Vejledning til dialog

 

LINK TIL MERE INFO PÅ ARBEJDSMILJØSEKTIONENS HJEMMESIDE

link

Formål og afgrænsning

Gode råd om forberedelse, indhold og organisering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Kontakt og ansvar

Arbejdsmiljøsektionen (Arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk)

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd