AAU logo

AAU Håndbogen

Procedure for ændring og sletning af registrerede resultater

Publiceret: 16.04.2018 (Sidst ændret: 24.08.2018)

Print som pdf

Indhold

Det er ikke muligt at ændre et færdigbedømt ”låst” resultat i Digital Eksamen. Ændring eller sletning af fejlindberettet resultat kan foretages på to måder.

1. Det fejlindberettede resultat slettes i DE og E-stads, så bedømmer kan indtaste det korrekte resultat i DE.
2. Det fejlindberettede resultat slettes og ændres udelukkende i E-stads af fakultetskontoret.

Hvornår skal et resultat slettes i DE og E-stads?

Et resultat slettes kun i DE, hvis det fejlindberettede resultat blokerer for en studerende, enten i forbindelse med uploading af opgave eller registrering af resultat på selve eksamensdatoen. Eksempel: Der afholdes en eksamen over flere dage. En studerende får ved en fejl registret et ”U” selvom den studerende først skal deltage i eksamenen på et senere tidspunkt. Resultatet blokerer for registreringen af den studerendes egentlige resultat på selve eksamensdatoen.

Hvornår skal et resultat ændres i E-stads?

Et fejlindberettet resultat ændres i E-stads, hvis det fejlindberettede resultat ikke blokerer for den studerende. Eksempelvis ændring af fejlindberettet resultat efter eksamensdato.

For at sikre Universitetets journal- og dokumentationspligt ved ændring eller sletning af resultater og administrative bedømmelser skal følgende procedure følges.

Studiet

 1. Opret en sag i WorkZone på sagsgruppe 601 med sagstekst ”cpr.nr, Studieforløb, ændring/sletning af resultat xx”. Vær opmærksom på, at der skal oprettes én sag per studerende.
 2. For at kunne fortage ændringen udfyldes skabelonen vist nedenfor af studiesekretæren. Der skal i skabelonen skriftligt redegøres for det fejlregistrerede resultat samt informeres om det korrekte resultat, der ønskes ændret til. Hvis der er tale om ændring af resultater, givet efter karakterskala, forudsættes, at mindst én bedømmer bekræfter ændringen. Skabelonen er vedhæftet som bilag og vist nedenfor. Der må ikke fremgå mere end en studerende af skabelonen.
 3. Ønskes der ikke at gøre brug af nedenstående skabelon, skal studiesekretæren fremsende en e-mail, der indeholder samme information, som vist i skabelonen. Hvis der er tale om ændring af resultater, givet efter karakterskala, forudsættes, at mindst én bedømmer bekræfter ændringen. Der må ikke fremgå mere end én studerende af e-mailen.Skema til ændring og sletning af resultater
 4. Dokumentationen journaliseres på sagen i Workzone.
 5. Studiet fremsender sagens link til det respektive Fakultetskontor.
   

Fakultetskontorets studieadministratioN

 1. Modtager link til Workzone sag fra studiesekretæren.
 2. Resultatet ændres i Digital Eksamen og STADS jf. udarbejdet procedure.
 3. Sagen afsluttes i Workzone.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning (herunder forvaltningsloven og persondataloven) og Universitetets retningslinjer for anvendelse af elektronisk sag- og dokumenthåndtering samt Universitetets regler om journaliseringspligt for ansatte.

Proceduren er desuden én af flere vejledninger til brug af Digital Eksamen og STADS for studiesekretærer og andet studieadministrativt personale med ansvar for registrering af resultater og administrative bedømmelser. 

Proceduren træder i kraft for de resultater, der er fejlregistreret i Digital Eksamen i forbindelse med sommereksamen 2018 og fremover.

Overordnede rammer

Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler, herunder lovgivning og Universitetets retningslinjer for anvendelse af for elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

Proceduren er desuden én af flere vejledninger til brug af Digital Eksamen og STADS for studiesekretærer og andet studieadministrativt personale med ansvar for registrering af resultater og administrative bedømmelser.

Kontakt og ansvar

I tilfælde af spørgsmål eller uklarheder, bedes I kontakte det relevante fakultets uddannelsessekretariat (for EST) eller Studieadministration (for HUM/SAMF).

Bilag

Skabelon til ændring/sletning af resultater i E-Stads og Digital eksamen – ”Skema til ÆndringSletning”.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelife Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd