AAU Håndbogen

Forskningsregistrering: Sådan udregnes BFI-point

Retningslinjer for pointsystemet BFI-modellen

Publiceret: 17.04.2018 (Sidst ændret: 10.01.2019)

Print som pdf

Indhold

BFI-modellen

Styrelsen for Forskning og Innovation udstikker retningslinjerne for pointsystemet i forhold til publicering på danske universiteter.

Publikationer tildeles et antal basale point, hvis de klassificeres inden for BFI-modellen. For at en klassificering kan finde sted skal publikationens metadata være i overensstemmelse med BFI-modellens krav.

Ved inddatering kan følgende tjekliste anvendes:

• Publikationen skal være en af de mulige publikationsformer inden for fagfællebedømt, videnskabelig publicering

• Tidsskrift eller forlag skal være på autoritetslisterne (doktorafhandlinger er fritaget)

• Der skal være angivet et centralt forlag eller tidsskrift

• Publikationens status skal være ”udgivet”

• Posten skal være offentlig tilgængelig

• Der skal være en intern forfatter

• Det tæller ikke at være redaktør på en post – kun forfatter

Der kan læses mere om modellen her: http://fivu.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/denbibliometriske-forskningsindikator


Publikationens basale point

Forrangsprincippet

Når basispoint skal findes skal man være opmærksom på at der gælder følgende princip med hensyn til niveauer. Hvis der på en publikation er flere publikationskanaler, der findes på autoritetslisterne vil publikationens niveau blive fundet med følgende forrang som gældende: Et evt. niveau på konferenceserie vægter over et evt. niveau på bogserie som igen vægter over et evt. niveau på forlag/tidsskrift.


Udregning

En publikation gives point, der deles mellem de universiteter, der måtte være involveret. For hver klassificeret publikation kan publikationens BFI-point udregnes således:

• Først sættes publikationens basale point: B

• Hvis der er eksterne forfattere ganges med 1,25 - hvis der ikke er eksterne forfattere, skal man gange med 1: C

• Publikationens point: B*C

• Ekstern fraktionering (F) er defineret som L/T, hvor L er antal lokale forfattere og T er det totale antal forfattere

• Hvis F < 0,1 sættes F=0,1

• Antal point, der gives til det enkelte universitet: B*C*F = B*C*L/T


Intern fraktionering

Publikationen udløser et antal point til universitetet: B*C*F. Dette pointantal kan nu yderligere deles ud mellem de interne forfatteres institutter. Dette gøres således:

• B*C*F/L (= B*C/T) - parentesen fungerer kun hvis F > 1/10

Altså de eksternt fraktionerede point (B*C*F) delt med antallet af interne forfattere (L).


PURE – publikationsformer der giver point

NB: Alt skal være fagfællebedømt.

• Tidsskriftartikel

          o Forskning

               ▪ Artikel

               ▪ Konferenceartikel

               ▪ Letter ▪ Review (oversigtsartikel)

          o Rådgivning

               ▪ Artikel

               ▪ Konferenceartikel

• Bidrag til bog

          o Forskning

               ▪ Bidrag til videnskabelig bog/antologi

               ▪ Bidrag til videnskabelig rapport

               ▪ Konferenceartikel

          o Rådgivning

               ▪ Bidrag til videnskabelig rapport

               ▪ Konferenceartikel

• Bog

          o Forskning

               ▪ Doktorafhandling, Videnskabelig bog, Videnskabelig rapport

          o Rådgivning

              ▪ Videnskabelig rapport

• Patent

          o Patent

Oprindelse, baggrund og historik

Revideret den 11. juni 2018 af VBN-teamet.

Formål og afgrænsning

Følgende procedure beskriver udregningen af BFI-point til Den Bibliometriske Forskningsindikator, som er en del af modellen for fordeling af basismidler til de danske universiteter.

Kontakt og ansvar

VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Forskning ved AAU skal registreres i systemet Pure

Læs mere

Forskningsregistrering - Introduktion til Pure

Gode råd til registrering af publikationer i Pure

Læs mere