AAU Håndbogen

ITS Projektmodel

Målgruppe: Fælles service, AAU IT service, rekvirenter af digitaliseringsprojekter og de roller, der er udførende ifm digitaliseringsprojekter.

Publiceret: 23.04.2018 (Sidst ændret: 04.11.2021)

Print som pdf

Indhold

AAU’s digitaliseringsprojekter skal lykkes og de forventede gevinster skal realiseres. Derfor er der udviklet en projektmodel, der skal sikre den rette styring og det rette fokus på gevinster for digitaliseringsprojekter på AAU.

 

Link til projektmodellen: http://projektmodel.its.aau.dk 

Link til skabeloner: http://projektmodel.its.aau.dk/skabeloner

Link til vejledninger: http://projektmodel.its.aau.dk/vejledninger

 

ITS Projektmodel (klik for at gå til projektmodellens website - kræver tilladelse):

Oprindelse, baggrund og historik

Proces for projektgennemførelse v. 1.0

Formål og afgrænsning

Projektmodellen skal bidrage til en ensartet tilgang til gennemførelse af digitaliseringsprojekter på AAU. Projekter er indholdsmæssigt unikke, mens en række kriterier for skiftet mellem faserne i et projekt er de samme. Et projekt kan derfor kun skifte fra en fase til den næste, hvis de på forhånd aftalte kriterier er tjekket af ved en fases afslutning - eller der er aftalt særlige vilkår for det unikke projekt.

Kontakt og ansvar

PROcesejer

Afdelingschef for Udvikling og Digitale Services, Michael Pedersen, mp@its.aau.dk
(på vegne af den samlede chefgruppe for IT-Services)

 

Gevinstrealisering & Forandringsledelse er udarbejdet i samarbejde med

Forandringsleder, Anders Krogh, akr@its.aau.dk

 

PROCESSEN ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd