AAU Håndbogen

Kreditor - Mappeopsætning i ØSS

Denne procedure beskriver, hvordan felterne i ØSS får en mere logisk og overskuelig placering.

Publiceret: 04.05.2018 (Sidst ændret: 04.07.2018)

Print som pdf

Indhold

Mappeopsætningen kan ændres, hvis der findes en lille gul mappe, som fx her:

 

 • Tryk på mappen


Hvis du står på et af linjenumrene bliver mappen ved den grønne cirkel aktiv.

Nu vil du se nedenstående skærmbillede. Det er vigtigt, at du altid vælger den mappe, hvor HLA er ejer.

 • Du trykker ”OK”, og felterne kommer til at stå rigtigt.

 • Gem dine ændringer ved at vælge ”Mappe” og derefter ”Gem som”.

Skærmbilledet herunder kommer frem.

 • Sæt flueben i ”Åbn som standard”.
 • Tryk ”OK”, og dine ændringer er gemt.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Kreditorbogholderiet på:
oea-kreditor@adm.aau.dk eller find telefonnumre her: http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/kreditor/  

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Kreditor - Papirfakturaer: Sådan behandler du papirfakturaer

Læs mere

Kreditor - Elektronisk faktura - godkendelse

Godkend en elektronisk faktura

Læs mere