AAU Håndbogen

Studenterforeninger - oprettelse af hjemmeside

Procedure

Publiceret: 07.05.2018 (Sidst ændret: 08.07.2022)

Print som pdf

Indhold

På hjemmesiden studerende.aau.dk/studenterforening skal man registrere sin studenterforening for at få lov til at låne lokaler og fx få lov til at oprette hjemmesider i AAU's hjemmesidesystem.

Når man er registreret her og har læst Kodeks for samarbejde mellem AAU og studenterforeninger, kan man få lov til at oprette en hjemmeside for sin studenterforening, såfremt man ønsker en sådan. De fleste studenterforeninger opretter dog en facebook-side.

Ønsker man at oprette en hjemmeside i AAU’s hjemmesidesystem, skal man kontakte den nærmeste webansvarlige (se listen her) og bede dem om at få oprettet et website. Websitet bliver oprettet i AAU's hjemmesidesystem og bliver en underside på studerende.aau.dk, se adresse herunder:

 • www.studerende.aau.dk/studieliv-og-trivsel/studenterorganisationer/by/"navn-paa-studenterforening"

Ønskes det kan man bede om en markedsførings-URL, som bliver eksempelvis:

 • www."navn-paa-studenterforening".student.aau.dk

og som redirigerer trafikken over på: www.studerende.aau.dk/studenterforeninger/navn-paa-studenterforening.

 

Procedurebeskrivelse og ansvarsfordeling

 1. De webansvarlige sender besked om ny forenings-side via mail til aaukommunikation@adm.aau.dk med Umbraco studenterforening i emnelinjen.
   
 2. AAU Kommunikation godkender oprettelse ved at sende mailen videre til support@its.aau.dk med den webansvarlige på cc.
   
 3. ITS opretter adgangsbegrænset menupunkt og mappe under studerende.aau.dk/studenterforeninger/… og sender herefter mail til den webansvarlige.
  NB! Ved tvivl kontaktes AAU Kommunikation om navn på markedsførings-URL.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er oprettet gennem et samarbejde mellem Rektorsekretariatet/ AAU Kommunikation, ITS og de webansvarlige på institutterne i et forsøg på at skabe et hensigtsmæssigt workflow for alle involverede foreninger og afdelinger.

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at gøre de webansvarlige og studenterforeningerne opmærksomme på, hvem de skal  kontakte for  at få oprettet en hjemmeside for deres forening. Således alle får den information, de skal have på lige præcis det tidspunkt, de har brug for den ift. at udføre deres arbejdsopgave.

Kontakt og ansvar

AAU Kommunikation

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd