AAU Håndbogen

Kreditor - Konter kreditorfakturaer

Sådan konterer du en kreditorfaktura

Publiceret: 16.05.2018 (Sidst ændret: 28.09.2018)

Print som pdf

Indhold

1. Kontering af en elektronisk faktura

Det er altid distributøren eller kontereren, der konterer fakturaer. Distributøren er den person, som er sat op til at modtage fakturaer på det enkelte EAN-nr. Du kan dog godt modtage fakturaer i din gateway uden at være distributør, hvis leverandøren har oplyst din e-mailadresse eller medarbejdernummer.

Som distributør og konterer kan man enten vælge at sende fakturaen videre til en anden konterer/distributør eller behandle fakturaen selv.

1.1.Fakturaoversigten

Fakturaoversigten viser, hvilke fakturaer du har til behandling. Der er to forskellige måder, du kan finde fakturaoversigten på. Den ene er via underretningen, som sendes i en mail hver dag og den anden er ved at gå direkte ind i gatewayen.

1.1.1 Find ADF-gateway via workflowmail

Hver dag vil du modtage en mail, som ser sådan ud.

 • Klik på ”underretningsdetaljer”.

 • Tryk ”Åbn”

Du kan nu se følgende skærmbillede (du kan opleve, at du skal logge ind i ØSS først):


Du befinder dig nu i underretningen i ØSS, hvor du kan se de fakturaer, som afventer kontering og/eller distribuering hos dig. Tryk på ”Open Faktura ADF” (markeret med rødt i skærmbilledet her over).

Du kan nu se fakturaoversigten:

1.1.2. Find fakturaoversigten direkte i ansvarsområdet i ØSS

Du kan også finde fakturaerne ved af finde ansvarsområdet:

Når du klikker på ansvarsområdet, vil fakturaoversigten komme frem:1.1.3. Fakturaoversigten og fakturaskærmbilledets opbygning

Her ser du alle de fakturaer, som du har til behandling som distributør og/eller konterer. I den øverste del af skærmbilledet er der mulighed for at søge på forskellige parametre for at finde en konkret faktura.

I den nederste del af skærmbilledet ser du selve fakturaerne. Her kan du vælge flere på én gang ved at holde ctrl nede, mens du vælger. Det kan fx se sådan ud:

I den nederste del af skærmbilledet kan du også se, hvis din godkender fx har afvist en faktura:
Når du har valgt de fakturaer, som du ønsker at behandle, klikker du på ”Behandl fakturaer”.

Du kan nu se fakturaen. Når du står på fakturaen, er der forskellige oplysninger i samme skærmbillede:

På headeren kan du se forskellige fakturadata fx fakturanr. og leverandørnr. Nederst til venstre kan du se alle fakturalinjerne.
Øverst til højre finder du alle vedhæftninger til fakturaen, her kan du også selv tilføje flere vedhæftninger.

Nederst til højre finder du fakturaen, og vil du se en evt. PDF-udgave af fakturaen.

1.1.4. Tilbage fra fakturaen til fakturaoversigten

Har du kun valgt én faktura til behandling, og færdigbehandler den, vil du automatisk blive sendt tilbage til Fakturaoversigten, når du har trykket ”Send til anviser” eller ”videresend”:

Står du derimod på en faktura, og du gerne vil tilbage til fakturaoversigten, skal du trykke på ”Søg” i øverste højre hjørne:

Du kommer nu tilbage til fakturaoversigten.

1.2. Kontering af en faktura

Du skal nu påføre fakturaen en kontostreng, tage stilling til momsafløftet og bestemme, hvem der skal godkende fakturaen. Der er to forskellige måder at kontere en faktura på, du kan enten kontere via quickkontering eller direkte på de forskellige linjer.

1.2.1. Kontering via quickkontering

Quickkontering er god, hvis alle linjer på en faktura skal have den samme kontering og godkender.

Find fakturaen, og vælg den til behandling. Tryk på Quickkontering.

Du indtaster kontostrengen ved at dobbeltklikke i feltet ”konto”.  


Nu kommer denne boks kommer frem:

Hvis du har brugt kontostrengen før, kan du også bare begynde at skrive i feltet, så har systemet gemt de senest anvendte kontostrenge:


Afgiftskoden udfyldes automatisk med en standard værdi, men denne kan i de fleste tilfælde ændres. ”Dato i Finans” har ingen betydning her. Vil du rette den, skal du gøre det på headeren.

Til sidst skal du udfylde ”Anviser”, det vil sige den person, som skal godkende fakturaen.

 • Tryk herefter ”Kontér”.


Nu er alle fakturaens linjer kontereret, og der er sat godkender på.

 • Du kan nu trykke ”Beregn moms”.Stemmer ”Beløb” og ”Linjetotal”, kan du trykke ”Send til anviser”.

 

1.2.2. Kontering på linjen

En faktura kan også konteres direkte på den enkelte linje, og det er godt, hvis du skal have forskellig konteringer på fakturaen og/eller flere forskellige godkendere.

Find fakturaen og vælg den til behandling.

 • Dobbeltklik i feltet konto.


Nu får du dette skærmbillede frem:


Alternativt kan du begynde at skrive i feltet, så vil de kontostrenge, du har brugt før, komme frem.

 • Derefter skal du vælge en godkender. Det gør du ved at trykke på luppen ved siden af feltet.


Du vælger godkender og trykker ”OK”.


Systemet vælger automatisk en standard momskode. Den kan du lave om, hvis det er nødvendigt. I dette tilfælde skal der løftes fuld moms af fakturaen, og derfor er standard momskoden korrekt.

Dette skal gøres ved alle linjer. 

 • Du kan derefter trykke ”Beregn moms”.


Stemmer ”Beløb” og ”Linjetotal”, kan du trykke ”Send til anviser”.

1.3. Match med en indkøbsordre i gatewayen

Når en leverandør sender en faktura til en bestilling foretaget via E-handelsløsningen, vil den som hovedregel gå direkte til bogføring.

Der findes tre situationer, hvor en faktura til en indkøbsordre skal behandles i Gatewayen:

 • Leverandøren har ikke indtastet ordrenummer på fakturaen
 • Fakturaen indeholder linjer, som ikke findes på ordren
 • Fakturaens beløb overstiger indkøbsordrens beløb.

1.3.1. Leverandøren har ikke indtastet ordrenummer på fakturaen

Hvis der findes en indkøbsordre fra den leverandør, der har sendt fakturaen, vises et pop-up billede, med de indkøbsordrer der ikke er matchet til fakturaen.

Hvis en af de oprettede indkøbsordrer hører sammen med fakturaen, skal du knytte fakturaen og indkøbsordren sammen, det vil sige, at du matcher dem.

Klik i kolonnen Indkøbsordrenr. Herefter vises et pop-up billede, hvor du kan vælge/søge efter den indkøbsordre, der hører til fakturaen:

 

 • Klik herefter i kolonnen Indkøbsordrelinje.

Så vises et pop-up-billede, hvor du vælge, hvilken linje fra indkøbsordren fakturalinjen skal matches sammen med.

Når alle fakturalinjerne er udfyldt med Indkøbsordrenr og Indkøbsordrelinjenr., klikker du på knappen ’PO Match’.


 

Bemærk, at flere fakturalinjer kan knyttes sammen med den samme indkøbsordrelinje.

1.3.2. Faktura og indkøbsordre er ikke ens

Hvis fakturaen indeholder fakturalinjer med varenumre, der ikke findes på indkøbsordren, eller hvis fakturaens beløb overskrider indkøbsordrens beløb, skal fakturaen behandles i gatewayen.

Du kan behandle disse fakturaer på to forskellige måder i Gatewayen:

 • Match fakturalinjer til indkøbsordren
 • Konter fakturalinjer

Match fakturalinjer til indkøbsordren

Hvis en leverandør har ændret varenummer på en fakturalinje, men der er tale om samme vare, kan du knytte fakturalinjen sammen med indkøbsordrelinjen. Der kan også være tilfælde, hvor du har oprettet en indkøbsordre med én varelinje, men fakturaen indeholder flere linjer. Her vil det være en fordel, at du matcher fakturalinjerne til linje(rne) fra indkøbsordren, vil indkøbsordren og de tilhørende disponeringer automatisk bliver lukket, når fakturaen bliver bogført.

Når du matcher en fakturalinje til en indkøbsordrelinje, bliver fakturalinjen konteret som den indkøbsordrelinje, du vælger.

Systemet har indsat et indkøbsordrenr. Du skal nu vælge, hvilken indkøbsordrelinje fakturalinjen skal knyttes sammen med.

Når alle fakturalinjerne har tilknyttet en indkøbsordre og indkøbsordrelinjenr, skal du afslutte med at klikke på knappen ’PO Match’.

Konter fakturalinjer

I nogle tilfælde vil systemet selv foreslå en kontering til de fakturalinjer, hvor der ikke findes en indkøbsordrelinje. Systemet foreslår en artskonto på baggrund af vareteksten, men den øvrige del af konteringsstrengen hentes fra indkøbsordren.

Er der anvendt flere omkostningssteder, bliver fakturabeløbet fordelt forholdsmæssigt på disse omkostningssteder.

Kontroller og ændr evt. den foreslåede kontering. Herefter indtaster du, hvem der skal godkende konteringen af linjerne. 


Afslut med at klik på knappen ’Send til Anviser’.


 

Bemærk, at hvis systemet har foreslået en artskonto på en fakturalinje med IT-udstyr, skal du huske selv at ændre artskontoen til den korrekte art og sikre dig, at linjen bliver registreret med UDSTYR (ved beløb over 5.000 kr.).

Bemærk, at hvis du konterer fakturalinjerne, kan det være nødvendigt at lukke den tilhørende indkøbsordre manuelt efterfølgende. Årsagen er, at indkøbsordren ’forventer’, at der kommer en faktura til de linjer, du har konteret.

Match og Konter fakturalinjer

Du har mulighed for at påføre kontering og matche med en indkøbsordre på samme faktura, MEN den samme linje kan kun en af delene. Du kan altså ikke både påføre kontering OG ordrenr. på samme fakturalinje. Hvis du både konterer og angiver en anviser OG matcher fakturalinjen til en indkøbsordrelinje vises et pop-up-billede. Her skal du vælge, om du vil matche linjen eller kontere linjen.

1.4. Diverse funktioner ved kontering

Der findes mange systemfunktioner, som bruges i forskellige sammenhænge. I afsnittet her finder du vejledning til de mest relevante funktioner.

1.4.1 Videresend en elektronisk faktura

En distributør eller en konterer kan videresende en faktura til en anden distributør eller en konterer. Det er vigtigt, at du fx ikke beder om en kreditnota, hvis fakturaen er til en anden på AAU. Du skal i stedet videresende fakturaen til rette person.

Det sker ved at søge fakturaen frem og vælge den til behandling. Vælg ”Videresend” i øverste højre side af skærmen.

Vælg modtageren på listen, som skal have fakturaen.

Du kan søge på felterne ved at skrive i de øverste hvide felter og trykke enter.


Du får nu mulighed for at skrive en note på fakturaen:

 • Du trykker ”Videresend” og kommer automatisk tilbage til fakturaoversigten.

1.4.2. Tilknytning af en note/fil til elektronisk faktura

Det kan være nødvendigt at tilføje en note eller en fil til en faktura. Ved Eurocard fakturaer skal der altid vedhæftes dokumentation for købene, og på fakturaer kontereret på art 1420xx, 1421xx, 1430xx og 1431xx skal der altid vedhæftes deltagerliste, formål mv.

For at vedhæfte en note eller en fil til en faktura, skal du søge fakturaen frem og vælge den til behandling. I øverste højre hjørne, kan du se de noter/filer som i forvejen er tilknyttet fakturaen.

Skal du vedhæfte en note på fakturaen, trykker du på ”Opret note”.

Du kan nu skrive noten. Du trykker ”OK”.


Noten er nu vedhæftet fakturaen.

Skal du derimod vedhæfte en fil på fakturaen (fx deltagerliste), trykker du på ”Fil upload”. Du kan finde filen ved at trykke ”Gennemse”.


Du finder filen, som du ønsker at vedhæfte og klikker ”Åbn”.


Du trykker ”Upload”. 


Filen er nu vedhæftet fakturaen.

 

1.4.3. Sammenlægning/tilføjelse af linjer

Hvis der er mange linjer på en faktura, kan det være en god ide at samle linjerne, hvis de skal på samme kontostreng og skal have samme momsafløft.

Fakturaen søges frem og vælges til behandling.

 • Tryk på ”Marker alle” eller vælg de linjer, du vil slå sammen ved at holde ctrl nede, mens du vælger dem:

 • Tryk på ”Summér alle markerede linjer”.

 • Tryk ”OK” og linjerne summeres.


Det er vigtigt at bemærke, at det kun var linje 1 og 2, der blev summeret i dette eksempel, da linje 3 og 4 står med ”Diverse” i linjetype.

1.4.4. Kontering med forskellige godkendere

Du kan godt sætte flere forskellige godkendere på en faktura. I sådan et tilfælde vil fakturalinjerne blive sendt til godkendelse efter beløbsstørrelse. Det vil sige, at det er godkenderen på linjen med det største beløb, som vil få fakturaen til godkendelse først. Der er altså ikke flere godkendere, som kan have fakturaen til godkendelse på samme tid.

1.4.5. Momsbehandling

Linjen ”Afgift” fortæller, at leverandøren har sat moms på fakturaen. Er der ingen moms på fakturaen, kan det heller ikke afløftes.

Selvom der er moms på fakturaen, er det ikke sikkert, at den må afløftes. Derfor kan momsen blive en udgift på jeres kontostreng. Derfor har vi forskellige momskoder i systemet:

0 IKKE FRADRAG = Der er moms på fakturaen, men det kan ikke afløftes.
0 INGEN MOMS = Der er ingen moms på fakturaen, og det kan derfor heller ikke afløftes.
1FULD MOMS SKAT = Der afløftes fuld moms (25%) ved SKAT
1/1 MOMS = Der afløftes fuld moms (25%) ved FIVU. Benyttes ved repræsentation og interne ydelser. Se ”regler og satser for udlæg og repræsentation”  
1/4 MOMS = En fjerdedel af momsen afløftes. Benyttes i forbindelse med repræsentation og interne ydelser – se ”regler og satser for udlæg og repræsentation” 
VAREBIL U/3T = Kontering på art 150610/350610, på varebiler som er under 3 tons
KUNSTMOMS5PCT = Kontering af kunst, hvor der kan afløftes 5 % moms. Typen gælder kun for art 148091 (”varer i øvrigt”).


1.4.6. Afløft moms på EUROCARD fakturaer

Fakturaer fra Eurocard kan indeholde dansk moms, som kan afløftes. Ved køb i udlandet er det ikke muligt at løfte momsen af. EUROCARD håndterer kun betalingen af dine køb og har ikke specificeret den danske moms i faktureringen. Det skal der tages højde for i forbindelse med konteringen.

I eksemplet her er de 425,00 kr. inklusiv dansk moms, som kan afløftes:


Beløbet rettes til 340,00 kr. (425,00 x 0,8) som er beløbet eksklusive moms. Alle varelinjer, hvor der kan afløftes dansk moms, skal tilrettes på denne måde, sådan at det er beløbet eksklusive moms der stå på linjen. Alle linjer konteres på normal vis, og den aktuelle afgiftsklassificeringskode indsættes på linjerne. Afgiftsklassificeringskoden på linjerne uden dansk moms skal være ”0 INGEN MOMS”.

Du trykker ”Beregn moms”.Der bliver her dannet en momslinje, og momsen er løftet af.

1.4.7. Valg af periode (periodisering)

Når der er to perioder åbne i systemet, vil denne boks komme frem, når der trykkes ”Send til anviser”:


I boksen bliver du spurgt, om der er bliver bogført i den korrekte periode (Dato i Finans).

Vælger du ”Ja”, går fakturaen videre til godkendelse, med den Finansdato, som der er valgt. Udfyldes feltet ikke, vil fakturaen få ”Dato i Finans” = ”Fakturadato”.

Vælger du ”Nej”, vil fakturaen igen blive aktiv, og der er mulighed for at ændre Finansdatoen til det ønskede.


 

1.4.8. Fakturaer med udstyr (art 15xxxx)/anlæg (art 35xxxx)

Indeholder en faktura anlæg eller udstyr, skal den registreres i ØSS-anlægsmodulet. 

Er der anlæg og/eller udstyr på en faktura, er det vigtigt, at den rigtige art vælges. Er du i tvivl, er det altid godt at spørge din anlægsregistrator.

Anlæg skal konteres på art 35xxxx, hvor systemet automatisk vil vælge ”anlæg”. Det betyder, at der altid vil komme en workflow-mail til anlægsregistratoren på omk.stedet, når der konteres på art 35xxxx.

Alt udstyr skal konteres på art 15xxxx, uanset om det skal registreres eller ej. Dog er det værd at være opmærksom på, at hvis udstyret ikke skal registreres, skal der fjernes en markering ved konteringen (systemet vælger automatisk udstyr). Når en faktura konteres på art 15xxxx, vil denne boks komme frem. For at ændre markeringen ”Udstyr” på linjen, skal du stå på linjen (evt. markere flere linjer ved at holde Ctrl nede) og trykke på []

Markeringen kan nu ændres til ”Intet”.

 • Tryk ”OK”.


 

1.4.9. Kreditnotaer

Kreditnotaer skal behandles på præcis samme måde som fakturaer. Det er økonomiafdelingens ansvar, at pengene for kreditnotaen reelt kommer til Aalborg Universitet, eller at der bliver modregnet i en faktura.

1.5. Stedfortræder

I ØSS kan der sættes stedfortrædere op i konteringsdelen. Du skal logge på systemet som dig selv og derefter gå ind i fakturaoversigten. I feltet ”Bruger” kan du se de personer, som du er stedfortræder for:

Her kan du se, at du har adgang til dine egne fakturaer (i dette tilfælde MHS) og til RAA’s fakturaer.

Vælger du RAA og trykker ”Søg”, får du hendes fakturaoversigt frem:

Her kan du behandle RAA’s fakturaer på samme vis, som hvis det var dine egne. Du behøver ikke videresende fakturaerne til dig selv før behandling.

1.6 Behandling af afvist faktura (kontereren)

Der kan være to forskellige grunde til, at en faktura bliver afvist. For det første kan godkender afvise fakturaen. Er fakturaen ikke godkendt eller afvist efter 8 dage, bliver den automatisk afvist, og fakturaen får automatisk en note påført, hvor der står at fakturaen er afvist på grund af timeout.

Når en faktura er afvist, kan kontereren søge efter den i fakturaoversigten. I feltet ”Valgfri status” kan du søge på alle fakturaer, som er afvist:


Vælg fakturaen i fakturaoversigten og tryk ”Behandl fakturaer”:

Fakturaen er nu klar til at blive behandlet igen.

I noterne i øverst højre hjørne kan du se, at fakturaen er afvist (markeret med rødt herunder).

Klikker du på ”Viev Note” kommer noten frem:

Du trykker ”Luk”.

Nu kan du ændre fakturaen:

Tryk ”Beregn moms” og ”Send til anviser”.

Er fakturaen afvist på grund af timeout, vil noten se sådan ud:

Formål og afgrænsning

I denne procedure kan du læse om, hvordan du behandler en elektronisk faktura(e-faktura) eller kreditnota. En faktura er et dokument, som vi modtager fra en leverandør på en modtaget vare eller ydelse. En kreditnota er et dokument vi modtager, når vi skal have nogle af pengene retur igen, fx hvis der er fejl i den leverede vare.

De danske leverandører skal sende en e-faktura til et af AAU’s EAN-nr. Til hvert EAN-nr. er opsat en distributør, som både kan distribuere eller kontere fakturaen. At distribuere fakturaen betyder, at fakturaen sendes videre til en anden person, mens at kontere en faktura betyder at behandle fakturaen og sende den til godkendelse. En faktura skal som minimum konteres og godkendes af to forskellige personer, for at blive betalt.

Der må ikke modtages fakturaer fra personer med tilhørsforhold til AAU fx ansatte, studerende og deres familier. Det er kontereren og distributørens ansvar at behandle fakturaerne rettidigt, så de kan blive betalt til tiden.

Når der i denne procedure skrives Konterer/kontering, menes der også rekvirent/rekvirere og når der skrives Godkender/godkendelse, menes der også Anviser/anvisning.

Skærmbillederne i proceduren er anonymisteret ved, at der indsat en grøn kasse over navnet.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Kreditorbogholderiet på:
oea-kreditor@adm.aau.dk eller find telefonnumre her: http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/kreditor/  

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Kreditor - Mappeopsætning i ØSS

Denne procedure beskriver, hvordan felterne i ØSS får en mere logisk og overskuelig placering.

Læs mere

Kreditor - Elektronisk faktura - godkendelse

Godkend en elektronisk faktura

Læs mere