AAU Håndbogen

Frikøb af projektdeltagere

Målgruppe: digitaliseringspartnere, projektledere, sekretariat

Publiceret: 24.05.2018 (Sidst ændret: 27.04.2020)

Print som pdf

Indhold

Processen skal støtte frikøbet af projektdeltagere i digitaliseringsprojekter. Hvis der skal ske frikøb i forbindelse med et projekt, skal der tages stilling til hvorvidt ressourcerne, der ønskes frikøbt, skal frikøbes på baggrund af et med ressourceejeren aftalt beløb, eller på timebasis.Et projekt kan også have behov for en fast allokeret ressource, hvorfor ressourcen derfor kan frikøbes for eksempelvis et helt år af gangen. Endeligt kan der være behov for at frikøbe ressourcen i et miks af ovenstående, hvorfor det individuelle behov afklares og aftales med ressourcejeren. 

Proces for frikøb af projektdeltagere (klik på processen for at se en større version):

Oprindelse, baggrund og historik

Proces for frikøb af projektdeltagere v. 0.9

Overordnede rammer

Gældende timesatser i forbindelse med ethvert frikøb, hvor faktiske løndata ikke anvendes, er aftalt med Fællesservice Økonomicenter.

Antal effektive timer på et år, er af Økonomicenteret beregnet på følgende måde:

  Timer Uger
Fuldt år 1924 52
Ferie 222 6
Helligdage 37 1
Sygdom, omsorgsdage, kursus 74 2
Frokost 112,5 3

Effektive arbejdstid

*1478,5

 

* Effektiv arbejdstid nedrundes til 1475 timer/pr. år

Timesatser anvendes i forbindelse med beregning af frikøb, på baggrund af timetal fra projektets estimerede ressourcebudget.

Intern sats 1 Timepris (740.000 / 1475t/år ~ 500kr/t)
VIP 500
Intern sats 2 Timepris (650.000 / 1475t/år ~ 450kr/t)
Projektleder 450
Digitaliseringspartner 450
Arkitekt 450
Sikekrhedsekspert 450
Forretningsspecialist 450
Intern sats 3 Timepris (550.000 / 1475t/år ~ 350kr/t)
Udvikler 350
Tester 350
Systemforvalter 350
Systemadministrator 350
Kommunikation 350
Intern sats 4 Timepris (450.000 / 1475t/år ~ 300kr/t)
Support 300

Kontakt og ansvar

PROCESEJER

Sekretariatschef, Michael Siglev, msig@its.aau.dk, tlf. 9940 9578

 

PROCESSEN ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd