AAU Håndbogen

Udbud i digitaliseringsprojekter

Målgruppe: digitaliseringspartnere, projektledere, indkøbsfunktioner

Publiceret: 28.05.2018 (Sidst ændret: 13.02.2019)

Print som pdf

Indhold

Processen skal støtte de der har behov for at gennemføre et indkøb/udbud i forbindelse med et digitaliseringsprojekt. AAU har udover udbudsloven fastsat en række regler, som er nærmere beskrevet på Indkøbsenhedens webside http://www.okonomi.aau.dk/indkob/.

Nedenstående er udarbejdet for at give et overblik over indkøbs- og udbudsformer, samt udvalgte termer i relation hertil. Det skal ses som et ekstra lag oven på Indkøbsenhedens proces, med det formål at berige denne særligt i forhold til digitaliseringsprojekter. Det er ikke en udtømmende liste og Indkøbsenheden skal i alle tilfælde kontaktes så tidligt som muligt, for at sikre den bedste rådgivning til projektleder og andre.

Proces for udbud i digitaliseringsprojekter (klik på processen for at se en større version):

Oprindelse, baggrund og historik

Proces for udbud i digitaliseringsprojekter version 0.9

Kontakt og ansvar

PROCESEJER

Afdelingschef for Projekt- og Systemforvaltning, Lars Lohmann, lars@its.aau.dk
(på vegne af den samlede chefgruppe for IT-Services)

 

PROCESSEN ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Bilag

Find gældende regler, aftaler, processer, mv. på Indkøbsenhedens: http://www.okonomi.aau.dk/indkob/

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd