AAU Håndbogen

Softwaretest

Målgruppe: projektledere, projektdeltagere, udviklere, testere, arkitekter, systemforvaltere og systemadministratorer

Publiceret: 29.05.2018 (Sidst ændret: 13.02.2019)

Print som pdf

Indhold

Processen skal bidrage til en ensartet tilgang, styring og gennemførelse af softwaretest. Testplanlægning og gennemførelse af testaktiviteter skal opfylde teststrategien, som en integreret del af it-projekter på tværs af ITS systemportefølje.

Det overordnede formål med teststrategien er at sikre, at løsninger altid idriftsættes med en kendt, accepteret og godkendt kvalitet. Både med hensyn til stillede kravspecifikationer og gældende standarder fx EU’s persondataforordning (GDPR).

Proces for softwaretest (klik på processen for at se en større version):

Oprindelse, baggrund og historik

Proces for softwaretest v. 1.0

Overordnede rammer

Den grundlæggende testproces består af følgende hovedaktiviteter:

• Testplanlægning

• Testanalyse og testdesign, som indeholder flowet for behandling af testdata ift. GDPR

• Testgennemførelse (testimplementering og testafvikling)

• Evaluering af slutkriterier og rapportering

• Afslutning af testaktiviteter, bl.a. opbevaring og sletning af testdata efter test ift. GDPR

 

1. BEHOV FOR TEST IDENTIFICERET har til formål:

 • at udarbejde, reviewe og godkende kravspecifikationer til et ITS projekt

 

2. TESTSTRATEGI har til formål:

 • at udarbejde en teststrategi til et ITS projekt, som beskriver hvordan test skal udføres

 

3. TESTPLANLÆGNING har til formål:

 • at definere testniveauer
 • at udarbejde testplan(er) og planlægge testaktiviteter
 • at angive start/slutkriterier for test
 • at identificere ressourcer, risici, og krav til testmiljøer
 • at vælge testdesignteknikker og metrikker.

 

4. TESTANALYSE OG TESTDESIGN har til formål:

 • at identificere testbetingelser og testdata
 • at designe og udarbejde testcases
 • at alle planlagte testopgaver og testcases skal registreres i JIRA/ZEPHYR.

 

Behandling af testdata med fortrolige og følsomme oplysninger skal være i overensstemmelse med GDPR krav. Testdata må ikke kunne kompromittere personhenførbare data. Data til brug for test, bør være oplysninger om fiktive personer, eller være anonymiserede data, og der skal foreligge databehandlingsaftaler.  Dette bliver beskrevet i testdata flow (under udarbejdelse).

 

5. GENNEMFØRELSE AF TEST har til formål:

 • at prioritere testcases og implementere testdata
 • at installere planlagte testmiljøer
 • at gennemføre testplan(er) og testcases
 • at registrere testresultater
 • at udarbejde testrapporter og fejlrapporter i JIRA.

 

6. EVALUERING AF SLUTKRITERIER OG RAPPORTERING har til formål:

 • at evaluere testresultater mod slutkriterier
 • at vurdere om der er behov for mere test
 • eventuelt at planlægge flere test og genteste rettelser.

 

7. AFSLUTNING AF TESTAKTIVITETER har til formål:

 • at verificere og sikre at alt testarbejde er afsluttet
 • at overlevere testcases til projektteam og forvaltningsgruppe
 • at arkivere testdokumenter i konfigurationsstyringssystemet
 • at slette og opbevare testdata med personoplysninger efter test i overensstemmelse med GDPR krav
 • at gennemføre ”lesson learned” og retrospektive aktiviteter til forbedring af testprocesser.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål eller har behov for flere informationer kontakt:

 

PROCESEJER

Testmanager for ITS Projekt- og Systemforvaltning, Daniela Ivana, div@its.aau.dk

 

PROCESSEN ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Bilag

Skabeloner for testdokumenter: under udarbejdelse  

 • Teststrategi
 • Testplan
 • Testcase
 • Testrapport

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd