AAU Håndbogen

Analysenummer på hovedniveau

Publiceret: 30.05.2018 (Sidst ændret: 14.09.2021)

Print som pdf

Indhold

Tryk ”Check ud” i indkøbsvognen

Du har checket din indkøbsvogn ud og skal taste yderligere oplysninger, før rekvisitionen sendes til godkendelse. En rekvisition skal altid være konteret for at blive til en indkøbsordre. Kontoen bliver automatisk udledt af systemet ud fra varekategori og artskonto. 

Analysenr. er ikke udfyldt på forhånd. Du kan påføre analysenummer på flere linjer på samme tid. 

Analysenummer
 

Hvis købet skal påføres analysenr., skal du taste/vælge et analysenr.
 


 

Søgning af analysenummer

Hvis du ikke kender analysenr., kan du søge det ved at trykke på ”luppen”.

Du kan søge på et givent analysenr. eller på en beskrivelse. Du kan også trykke på Start, hvorefter alle analysenumre vises.

Du får overført analysenr. til rekvisitionen ved at trykke på ”Kvikvælg”. 
 

Du kan se kontostreng ved at trykke på enten ”Omkostningskonto”, hvis du kun har købt varer indenfor en artskonto/kategori eller ”Flere”, hvis du har købt varer med forskellige artskonti og kategorier.

Der vises en oversigt over alle kontostrenge, og du kan nu se at analysenr. er påført alle kontostrenge.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd