AAU Håndbogen

Afskedigelser - Delpolitik til Aalborg Universitets personalepolitik

Delpolitik til AAU's personalepolitik vedrørende afskedigelser begrundet i økonomiske eller strukturelle forhold

Publiceret: 01.06.2018 (Sidst ændret: 13.07.2020)

Print som pdf

Indhold

På Aalborg Universitet har ledelsen ansvaret for at lave en langsigtet og strategisk planlægning, hvor afskedigelser begrundet i økonomiske eller strukturelle forhold så vidt muligt undgås.

Hvis afskedigelser ikke kan undgås og heller ikke afværges ved at iværksætte andre hensigtsmæssige foranstaltninger, sikrer universitetet, at afskedigelserne sker på en professionel og respektfuld måde og på et gennemskueligt og korrekt grundlag. AAU tager videst mulige menneskelige hensyn, og der vil altid ske en individuel håndtering af afskedigelsen under hensyntagen til medarbejderens personlige situation på arbejdspladsen. Faglige organisationer og samarbejdsudvalg vil blive inddraget i processen, alt afhængig af årsagen til afskedigelsen. 

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt af HSU den 11. april 2018.

Overordnede rammer

Politikken er en delpolitik, der knytter sig til Aalborg Universitets overordnede personalepolitik

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Camilla Vinther Sørensen eller Camilla Skjødt Jakobsen

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd