AAU logo

AAU Håndbogen

Delpolitik til personalepolitikken om afskedigelser

Publiceret: 01.06.2018 (Sidst ændret: 07.06.2019)

Print som pdf

Indhold

På Aalborg Universitet har ledelsen ansvaret for at lave en langsigtet og strategisk planlægning, hvor afskedigelser begrundet i økonomiske eller strukturelle forhold så vidt muligt undgås.

Hvis afskedigelser ikke kan undgås og heller ikke afværges ved at iværksætte andre hensigtsmæssige foranstaltninger, sikrer universitetet, at afskedigelserne sker på en professionel og respektfuld måde og på et gennemskueligt og korrekt grundlag. AAU tager videst mulige menneskelige hensyn, og der vil altid ske en individuel håndtering af afskedigelsen under hensyntagen til medarbejderens personlige situation på arbejdspladsen. Faglige organisationer og samarbejdsudvalg vil blive inddraget i processen, alt afhængig af årsagen til afskedigelsen. 

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt af HSU den 11. april 2018

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent i HR Specialistcentret Camilla Skjødt Jakobsen, enten på mail csj@adm.aau.dk, eller på telefon 9940 3943.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd