AAU Håndbogen

Den rummelige arbejdsplads - delpolitik

Publiceret: 01.06.2018 (Sidst ændret: 24.03.2023)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitet (AAU) har fokus på diversitet og ønsker en bredt sammensat medarbejdergruppe. For AAU er der stor værdi i både at kunne tiltrække og fastholde fagligt velkvalificerede medarbejdere under hensyntagen til livsfase og helbredsmæssige og sociale omstændigheder. AAU påtager sig et samfundsmæssigt og socialt ansvar ved at afdække mulighed for at tilbyde særlige ordninger til medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller hvis helbredsmæssige eller sociale forhold kræver en tilretning af arbejdsopgavernes indhold eller arbejdspladsens indretning. Det gælder uanset, om medarbejderen er tilknyttet universitetet på særlige vilkår i henhold til lovgivning, fastholdes under de overenskomstmæssige muligheder, der eksisterer, eller om medarbejderen befinder sig i en livssituation, hvor der i en midlertidig periode er brug for særlig fleksibilitet. 

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt i HSU den 11. april 2018

Overordnede rammer

Politikken er en delpolitik, der knytter sig til Aalborg Universitets overordnede personalepolitik. 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Agnete Vind.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd