AAU Håndbogen

Kompetenceudvikling - Delpolitik

Publiceret: 01.06.2018 (Sidst ændret: 24.03.2023)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitet lægger vægt på løbende kompetenceudvikling af alle ansatte. Vi tilskynder til udvikling og læring, så fagligheden og øvrige kompetencer er på et højt niveau. Det er en fælles opgave for medarbejdere og ledere at have en løbende dialog om udviklingsmål og sikre en kompetenceudvikling, der understøtter universitetets strategier og den enkelte medarbejders individuelle behov. AAU forventer, at alle ansatte efterspørger og engagerer sig i kompetenceudvikling. Det er lederens ansvar at sikre, at medarbejderne individuelt og på gruppeniveau har de rette kompetencer til at løse universitetets nuværende og kommende opgaver. AAU gennemfører derfor løbende lederudviklingsaktiviteter med henblik på at kvalificere ledelsesindsatsen.

AAU ønsker at understøtte den enkeltes karrieremuligheder og -udvikling og sikre, at universitetet i sin helhed opleves som en attraktiv og effektiv arbejdsplads med højt kvalificerede medarbejdere. 

Læs mere om vores syn på kompetenceudvikling og prioriterede indsatsområder i AAU's Kompetencestrategi.

Overordnede rammer

Politikken er en delpolitik, der knytter sig til Aalborg Universitets overordnede personalepolitik. 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Tine Bjørka.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd