AAU Håndbogen

Delpolitik til personalepolitikken om rekruttering og ansættelse

Publiceret: 01.06.2018 (Sidst ændret: 17.09.2020)

Print som pdf

Indhold

Når Aalborg Universitet (AAU) gennemfører rekrutteringsforløb sker det med den klare målsætning at tiltrække professionelle, velkvalificerede og engagerede medarbejdere. Vi ønsker at rekruttere de bedste – både fagligt og personligt. AAU ser i den forbindelse ikke kun på faglighed og resultater, men i lige så høj grad på de samarbejdskompetencer, der er en forudsætning for at kunne indgå i relationer med andre.

Rekrutterings- og ansættelsesprocessen fastlægges således, at alle ansøgere fra start til slut oplever en respektfuld og professionel håndtering af deres kandidatur. Alle nye medarbejdere får en grundig introduktion til både arbejdsopgaverne i stillingen, enhedens samlede opgaveportefølje og til AAU som arbejdsplads. 

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt i HSU den 11. april 2018.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR-specialistcenteret.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ansættelse og rekruttering - TAP (TAP-opslagsregler)

Regler ved Aalborg Universitet for rekruttering og ansættelse af Teknisk Administrativt Personale (TAP)

Læs mere