AAU Håndbogen

Delpolitik til personalepolitikken om rekruttering og ansættelse

Publiceret: 01.06.2018 (Sidst ændret: 24.03.2023)

Print som pdf

Indhold

Når Aalborg Universitet (AAU) gennemfører rekrutteringsforløb sker det med den klare målsætning at tiltrække professionelle, velkvalificerede og engagerede medarbejdere. Vi ønsker at rekruttere de bedste – både fagligt og personligt. AAU ser i den forbindelse ikke kun på faglighed og resultater, men i lige så høj grad på de samarbejdskompetencer, der er en forudsætning for at kunne indgå i relationer med andre.

Rekrutterings- og ansættelsesprocessen fastlægges således, at alle ansøgere fra start til slut oplever en respektfuld og professionel håndtering af deres kandidatur. Alle nye medarbejdere får en grundig introduktion til både arbejdsopgaverne i stillingen, enhedens samlede opgaveportefølje og til AAU som arbejdsplads. 

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt i HSU den 11. april 2018.

Overordnede rammer

Politikken er en delpolitik, der knytter sig til Aalborg Universitets overordnede personalepolitik. 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Stine Vestergaard Holmstrøm. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ansættelse og rekruttering - TAP (TAP-opslagsregler)

Regler ved Aalborg Universitet for rekruttering og ansættelse af Teknisk Administrativt Personale (TAP)

Læs mere