AAU Håndbogen

Annuller rekvisitioner

Publiceret: 06.06.2018 (Sidst ændret: 14.09.2021)

Print som pdf

Indhold

Søg indkøbsordre

Husk at tage kontakt til leverandøren, og aftal nærmere inden du vil annullere en rekvisition. Leverandøren kan allerede have klargjort/sendt ordren. Får du brug for at annullere en rekvisition/ordre, finder du den via fanen ”Rekvisitioner”.

Du kan evt. finde din rekvision ved at foretage en søgning. Den skal have status ”Godkendt”.

Den må IKKE være varemodtaget.

Hvis du er i tvivl om, om indkøbsordren er varemodtaget, kan du se det i kolonnen. ”Leveret mængde”. Kolonnen ”Mængde” er bestilt mængde.

Marker rekvision, som du vil annullere, og tryk på ”Annuller rekvisition”.


 

Annuller rekvisition

Tryk på  ud for de linjer, du ønsker at annullere

Skriv en årsag til annulleringen.
 

Tryk herefter på  ”Fortsæt”. 

Du får nu vist din afvisningsårsag og kan se i feltet ”Annuller linje”, at der står ja.

Tryk  på ”Afsend”. 

Du modtager bekræftelse på annulleringen.


Beløbet på rekvisitionen vil ændre sig til 0,00 DKK, og statussen vil være ”Annulleret”.

Der vil altid blive dannet workflowmails ud fra de handlinger, du har foretaget i systemet. Godkender modtager ikke workflowmail om annulleringen.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd