AAU Håndbogen

Aktivitetsbaserede ydelser (CAS)

Aktivitetsbaserede ydelser (CAS)

Publiceret: 12.06.2018 (Sidst ændret: 14.09.2021)

Print som pdf

Indhold

Færdiggør Aktivitetsbaserede ydelser i iProcurement

Hvis du har overført en aktivitetsbaseret ydelse til iProcurement, vil de lægge i dine rekvisitioner på forsiden i iProcurement.

De vil have status ”ufuldstændig”. Du åbner den ved at trykke på rekvisitionsnr.

Nu vil du se rekvisitionen og dens indhold. Tryk herefter på knappen ”Fuldfør”.

For at fortsætte, trykker du på knappen ”Check-ud” 

Herefter vises de felter du kender fra Mdoc FM.

Du skal du færdiggøre rekvisitionen ved at påføre oplysninger omkring leverandør.

 • Tryk på rediger Linjer
   
 • Vælg fanen Levering
 • Vælg linje/linjer og tryk på opdater

Du skal nu indsætte leverandør i feltet ”leverandør”.

Du kan taste leverandørnavnet, eller du kan søge leverandøren via 

Når du har valgt leverandør, tryk på ”Anvend”.

Tryk på ”Anvend” igen, hvorefter du er tilbage på Trin1 i indkøbsprocessen.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd