AAU Håndbogen

Kontering ”Udstyr”, ”Anlæg” eller ”Intet”

Publiceret: 12.06.2018 (Sidst ændret: 14.09.2021)

Print som pdf

Indhold

Kontering af rekvisition med UDSTYR/ANLÆG

Når du vælger bestemte varer, vil systemet automatisk foreslå, at købet registreres som UDSTYR eller ANLÆG.

Dette hentes automatisk ud fra varekategorien.

Som hovedregel bliver bestillinger af IT-Udstyr til en værdi over 5.000 kr. automatisk registreret som UDSTYR.

Hvis du bestiller varer inden for kategorien Erhvervelse og materiel til en værdi over 100.000 kr. registreres varelinjen automatisk til ANLÆG.

Du kan se eventuelle registreringer i feltet ”Anlægstype” på varelinjen i indkøbsvognen.Du har selv mulighed for at ændre dette. Tryk på luppen ud for UDSTYR.


Herefter åbnes et søgebillede.

Slet søgeordet UDSTYR og tryk på Start. Du får nu vist de valgmuligheder som findes.

Vælg INTET i KvikVælg, hvis du ikke ønsker, at rekvisitionen skal registreres som ANLÆG eller UDSTYR.

Din rekvisition bliver nu opdateret med ”Intet” i Anlægstype.

Du kan nu fortsætte din bestilling. Bemærk, at det kun er rekvirenten der kan ændre indholdet i feltet ’Anlægstype’.

Se den videre håndtering i quickguidene ”Ændring af leveringsadresse, leveringsdato og rekvirent”, ”Kontering af rekvisition”, Vedhæft filer på rekvisition” og ”Afsend rekvisition til godkendelse”.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Afsend rekvisition til godkendelse

Sådan sender du en rekvisition til godkendelse

Læs mere

Kontering af rekvisition

Læs mere