AAU Håndbogen

Søg, ret og færdiggør rekvisitioner

Publiceret: 15.06.2018 (Sidst ændret: 14.09.2021)

Print som pdf

Indhold

Vis rekvisitioner eller ordrer

Du kan altid søge i systemet efter de rekvisitioner, du eller en anden person har lavet.Du kan også altid se, hvilken status rekvisitionen har. Via rekvisitionen kan du se ordren, når denne er dannet.

Tryk på fanebladet ”Rekvisitioner”.

Her vises som udgangspunkt dine egne rekvisitioner. I ”Vis” kan du også vælge at se de alle rekvisitioner, som er lavet.

Tryk på ”Start”.

I kolonnen ”Status” kan du se, hvilken status rekvisitionen har.

I kolonnen ”Ordre” kan du klikke på ordrenummeret, hvis der er et understreget ordrenummer. Herefter får du vist ordreoplysninger.
Søg efter rekvisitioner/ ordrer

Hvis du vil søge efter en bestemt rekvisition, trykker du på knappen ”Søg” i øverste højre hjørne.

Du har nu mulighed for at søge vha. forskellige kriterier.

Indtast de ønskede søgekriterier.

Det kan fx være leverandør eller ordrenummer.

Tryk på ”Start”.Ret rekvisition

Hvis en rekvisition endnu ikke er blevet godkendt, så har den status ”Igangværende”. På dette tidspunkt har du mulighed for at rette den – det betyder, du trækker den tilbage fra godkender.

Vælg den rekvisition, du ønsker at rette.

Marker i kolonnen ”Vælg”.

Tryk ”Ret” 

Du får nu en advarsel i systemet, som gør opmærksom på, at du ved at fortsætte vil fjerne rekvisitionen fra godkendelses- eller ordreoprettelsesprocessen.

Tryk ”Ja” hvis du ønsker at fortsætte.

Rekvisitionen åbnes nu igen, og du kan arbejde videre med den. Når du er færdig, trykker du på ”Check-ud” 

På denne måde kan du også ændre fx kontostrengen. Afsend rekvisitionen til godkendelse igen.

 Færdiggør rekvisition

Hvis du tidligere har lavet en rekvisition, som du har trykket ”Gem” til og ønsker at færdiggøre den, kan du finde den under ”Mine rekvisitioner”.

Den har status ”Ufuldstændig.”

Marker den rekvisition, du ønsker at færdiggøre.

Herefter trykker du på ”Færdigør” 

Rekvisitionen bliver nu aktiv, og du kan færdigbehandle den. Når du er færdig, trykker du på ”Check-ud”.

Se den videre håndtering i quickguiderne ”Ændring af leveringsadresse, leveringsdato og rekvirent”, ”Kontering af rekvisition”, ”Vedhæft filer” og ”Afsend rekvisition til godkendelse”.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd