AAU Håndbogen

Arbejdsmiljø - Delpolitik til personalepolitikken om arbejdsmiljø

Publiceret: 22.06.2018 (Sidst ændret: 24.03.2023)

Print som pdf

Indhold

På Aalborg Universitet er et godt organisatorisk, socialt og fysisk arbejdsmiljø en forudsætning for universitetets udvikling, produktivitet, de ansattes trivsel og motivation samt optimal anvendelse af universitetets resurser. Aalborg Universitet skal til enhver tid have en veluddannet arbejdsmiljøorganisation, som har fokus på udviklende tiltag samt forebyggende og reagerende handlinger, så overbelastning af de ansatte undgås både på kort og lang sigt.

Aalborg Universitet tilstræber en god dialog mellem ledelse og medarbejdere, idet dette bidrager til sikringen af det gode organisatoriske, sociale og fysiske arbejdsmiljø.

Læs mere om vores syn på arbejdsmiljø i Aalborg Universitets Arbejdsmiljøpolitik og på Arbejdsmiljøsektionens hjemmeside.

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt af HSU den 11. april 2018.

Arbejdsmiljøpolitik mv. er hovedarbejdsmiljøudvalgets (HAMiU) domæne.

Overordnede rammer

Politikken er en delpolitik, der knytter sig til Aalborg Universitets overordnede personalepolitik. 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøsektionen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd