AAU logo

AAU Håndbogen

Konflikthåndtering og forebyggelse ved Center for Konfliktløsning

Publiceret: 29.06.2018 (Sidst ændret: 05.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Samarbejdsaftale med Center for konfliktløsning

AAU har indgået en samarbejdsaftale med Center for Konfliktløsning (CfK), som således er leverandør på AAU, når I køber ekstern konsulentbistand til at styrke samarbejdet samt forebygge og håndtere konflikter.

I kan bl.a. bruge CfK i tilfælde, hvor:

 • I ønsker at blive bedre til at håndtere konflikter med studerende, samarbejdspartnere og hinanden.
 • I oplever fastlåste konflikter mellem enkeltpersoner, i grupper, i en afdeling eller på instituttet, og I har brug for en mægler.
 • I gerne vil udvikle samarbejdsmiljøet fra et sted, der måske er præget af for mange konflikter, dårlig trivsel, højt sygefravær, opsigelser eller stagnation til et sted, hvor der er arbejdsglæde og udvikling.
 • I ønsker at skabe en konflikthåndterende kultur, hvor I etablerer et konfliktberedskab for at forebygge opslidende konflikter.
 • I ønsker at styrke kompetencerne til at håndtere og forebygge konflikter i bredden (fx blandt alle medarbejdere eller studerende) og/eller i dybden (fx blandt få udvalgte konfliktløsere).

Assistancen kan være i form af mægling, gruppeprocesser, undervisning, supervision, sparring og analyse eller en blanding af flere af disse elementer. Målgrupperne er både ledere, medarbejdere og studerende.

For flere oplysninger se ydelseskataloget. I kan kontakte faglig leder Kirsten Frydensberg fra CfK på kf@konfliktloesning.dk eller telefon 3520 0555 for en uforpligtende samtale, hvor I sammen kan analysere og drøfte jeres situation og handlemuligheder.

Timepriser

I nedenstående forefindes timepriserne for de relevante konsulentydelser (med forbehold for prisstigninger osv.). Timeprisen er ens for alle medarbejdere.

Udførelsen af en konkret opgave afregnes efter medgået tid, med mindre der for den konkrete opgave er aftalt en fast pris på baggrund af et tilbud fra CfK.

De nedenstående timepriser er eksklusiv moms, men inklusiv alle udgifter til transport, overnatning, diæter osv. Timeprisen for facilitering af kurser og workshops inkluderer forberedelse, men ikke eventuel forundersøgelse, forberedende møde og evaluering.

Pris for timer ved AAU:

 • Konfliktmægling herunder rådgivning: 1.900 kr.
 • Facilitering af kurser og workshops:1.800 kr.

Pris for timer leveret til AAU fra leverandørens adresse:

 • Konfliktmægling herunder rådgivning: 950 kr.
 • Facilitering af kurser og workshops: 950 kr. 

Formål og afgrænsning

Center for Konfliktløsning er leverandør, når I køber ekstern konsulentbistand til at styrke samarbejdet samt forebygge og håndtere konflikter. 

Center for Konfliktløsning kan bl.a. tilbyde AAU's personale mægling og supervision i forbindelse med konfliksituationer samt  undervisning og sparring, når I ønsker at styrke jeres kompetencer til at forebygge konflikter på arbejdspladsen.   

HR-afdelingen er ansvarlig for samarbejdsaftalen med Center for Konfliktløsning.

Kontakt og ansvar

For spørgsmål vedr. afgrænsning af konsulentområdet og brugen af Center for konfliktløsning kontakt venligst arbejdsmiljøspecialist Tanja Busk, tlf: 99403890, mail: tbs@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd