AAU logo

AAU Håndbogen

Gode råd til ØSS Tidsregistrering

Kvikguide til brugere af ØSS tidsregistrering

Publiceret: 09.07.2018 (Sidst ændret: 12.10.2018)

Print som pdf

Indhold

Adgang til systemet

Du skal åbne ØSS i Internet Explorer ved at gå ind via AAU’s administrative systemer: http://www.adm.aau.dk/vue/

Her trykker du på linket Økonomistyring ØSS, hvorefter du bliver bedt om at taste brugernavn og adgangskode.

Du har modtaget oplysningerne om brugernavn og adgangskode pr. mail fra ØA Support. Første gang du logger på, vil du blive bedt om at ændre standardkoden til en kode, du selv vælger. 

Når du er logget på, skal du åbne AAU Projektsystem medarbejder WEB og derefter Mine timesedler. Du er nu i tidsregistreringssystemet.

Find timesedler

Du kan søge dine egne timesedler frem ved at bruge søgemulighederne i det grønne felt øverst.

 1. Her angiver du søgeparametrene for, hvilke timesedler, du vil søge frem. Standardvisning ved opstart er alle dine timesedler.
 2. Her ser du en liste over dine timesedler.
 3. Klik her for at oprette en ny timeseddel.

Opret en timeseddel

Når du opretter en ny timeseddel, skal du først vælge, hvilken periode timesedlen vedrører.

Omk.sted henviser til det omkostningssted, du er lønnet på. Din enheds projektadministrator vil kunne hjælpe dig, hvis du har flere muligheder i dette felt.

Vælg også den person, der skal godkende dine timesedler. Det vil ofte være din enheds projektansvarlige.


Timesedlen

 1. Angiv her projektets nummer.
 2. Klik på lommelygten for at søge projektet frem.
 3. Sæt flueben her, hvis du også vil have systemet til at huske projektnummeret, så det ligger klart på fremtidige timesedler.
 4. Månedens dage – her taster du timerne.
 5. Klik på Ny linje, hvis du vil registrere timer på et andet projekt eller med andet analysenummer eller tilføje en ny kommentar.
 6. Angiv medfinansiering i procent eller antal timer. Hvis projektet er sat op til automatisk at styre medfinansieringen er denne mulighed deaktiveret.
 7. Tryk på knappen Gem, inden du lukker vinduet. Hvis du er færdig med at tidsregistrere hele måneden, klikker du på Aflever. Bemærk, at timesedlen skifter status i øverste højre hjørne.

Et godt råd til dig der kun bruger ØSS til at tidsregistrere

Hvis du på startsiden trykker på Præferencer øverst til højre, har du mulighed for at indstille ØSS, så du automatisk kommer ind i tidsregistreringssystemet, når du logger på.

Print af timesedlen

Det er som udgangspunkt kun nødvendigt at printe timesedlen, hvis den skal underskrives fysisk.

Print af timesedlen sker via Qlikview ProjektTid. Her vil din projektadministrator kunne hjælpe dig. Timesedler, der printes på denne måde, overholder de fleste eksterne bevillingsgiveres krav til information, der skal fremgå af timesedlen.

Oprindelse, baggrund og historik

Dette dokument erstatter tidligere Kvik-guide til tidsregistrering, dateret 26/3-2012. Det foreligger også på engelsk.

Formål og afgrænsning

ØSS tidsregistrering præsenteres her for brugere, som skal tilgå ØSS tidsregistrering for at registrere egne timer. 

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til dette dokument, er du velkommen til at kontakte Økonomiafdelingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd