AAU logo

AAU Håndbogen

Krænkende adfærd over for medarbejdere ansat ved Aalborg Universitet

Procedure for håndtering af krænkende adfærd over for medarbejdere ved AAU

Publiceret: 13.07.2018 (Sidst ændret: 13.07.2020)

Print som pdf

Indhold

AAU accepterer ikke krænkende adfærd

AAU accepterer ikke krænkende adfærd såsom mobning, chikane, seksuel chikane, diskrimination, trusler samt fysisk og psykisk vold. På AAU ønsker vi en god og tryg arbejdskultur, og derfor reagerer vi på alle henvendelser om krænkende adfærd.

Sådan håndterer vi krænkende adfærd

Denne procedure beskriver hvordan organisationen tager hånd om medarbejdere, som oplever krænkende adfærd fra kolleger, ledere eller andre ansatte på AAU.

Procedure

Krænkelser kan variere i grovhed. Hvis du som medarbejder oplever at blive udsat for krænkelser, skal du – afhængig af krænkelsens grovhed – først forsøge at løse situationen selv ved at gøre krænkeren opmærksom på, at du oplever dig krænket. Hvis dette ikke løser situationen, eller krænkelsen er grov, skal du straks rette henvendelse til din nærmeste leder. Hvis det er din leder, der krænker, skal du gå direkte til din leders leder. Du kan også vælge at kontakte din tillidsrepræsentant, din faglige organisation eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Nedenfor kan du se, hvordan AAU håndterer tilfælde af krænkende adfærd:

 • Lederen undersøger sagen og afdækker problemstillingen ofte i samarbejde med HR-afdelingen. Hvis krænkeren er en medarbejder ved AAU, kan krænkeren afhængig af situationens alvor fritages for tjeneste, imens sagen undersøges.
 • Lederen tilbyder i samarbejde med tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant  den krænkede den nødvendige hjælp, f.eks. i form af psykologhjælp via  Dansk Krisekorps.
 • Hvis krænkeren er en medarbejder ved AAU, vurderer lederen i samarbejde med HR-afdelingen, om krænkelsen skal have ansættelsesretlige konsekvenser for krænkeren. Dette vil bero på en konkret vurdering af blandt andet sagens omstændigheder og krænkelsens grovhed. De ansættelsesretlige konsekvenser kan være i form af advarsel, afskedigelse eller bortvisning. Ved begrundet mistanke om strafbare handlinger sker der som udgangspunkt politianmeldelse med samtykke fra den krænkede.
 • I tilfælde af krænkende adfærd kan medarbejdere og ledere altid kontakte universitetets Arbejdsmiljøsektion (ams@adm.aau.dk ) eller HR-chef Henrik H. Søndergaard (hhs@adm.aau.dk)

Kontakt og ansvar

I tilfælde af krænkende handlinger kan medarbejdere og ledere altid kontakte universitetets Arbejdsmiljøsektion (ams@adm.aau.dk) eller HR-chef Henrik H. Søndergaard (hhs@adm.aau.dk). 

Alternativt kan spørgsmål rettes til Camilla Vinther Sørensen og Camilla Skjødt Jakobsen

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd