AAU Håndbogen

Sygemelding og raskmelding (Alle medarbejdere)

Regler og procedurer

Publiceret: 17.07.2018 (Sidst ændret: 21.06.2022)

Print som pdf

Indhold

REGLER VED SYGEMELDING

Medarbejdere skal sygemelde sig ved arbejdstids begyndelse på 1. sygedag eller ved tidspunktet for sygefraværets begyndelse til deres respektive afdeling og/eller institut i overensstemmelse med tjenestestedets procedure herfor.

HVAD SKAL MEDARBEJDER OPLYSE VED EN SYGEMELDING

Medarbejdere er forpligtiget til at oplyse om sygemeldingen skyldes egen sygdom, barns sygdom, graviditetsbetinget sygdom, § 56 eller arbejdsskade, med henblik på at registrere sygefraværet korrekt og sikre evt. refusion.

Alle medarbejdere er forpligtiget til at holde sig orienteret i deres digitale postkasse (også ved en delvis sygemelding/raskmelding), herunder besvare henvendelser fra henholdsvis kommunerne og Udbetaling Danmark rettidigt.

REGLER VED DELVIS Sygemelding

Medarbejdere skal sygemelde sig ved sygefraværets begyndelse. Det betyder, at såfremt en medarbejder bliver syg i løbet af dagen og, som følge af sygdommen, må stoppe sin arbejdsindsats, skal resten af dagen registreres som sygefravær (delvis sygemelding).

En såkaldt delvis sygemelding kan dermed opstå i løbet af en arbejdsdag, hvor medarbejderen grundet sygdom (egen eller barns sygdom) må afbryde arbejdsindsatsen. En delvis sygemelding kan desuden opstå i forbindelse med medarbejderens deltagelse i planlagte undersøgelser og behandlinger, se evt. regler for frihed med og uden løn.

Ved en delvis sygemelding, som følge af deltagelse i planlagte undersøgelser og/eller behandlinger, er medarbejdere forpligtiget til at oplyse om sygefraværet, når medarbejderen bliver bekendt hermed af hensyn til planlægning af arbejdet og evt. opgaveoverdragelse.

HVAD SKAL MEDARBEJDER OPLYSE VED EN DELVIS SYGEMELDING

Medarbejderen giver besked til instituttet/afdelingen om dato og varighed ved delvis sygemelding i overensstemmelse med tjenestestedets procedurer herfor, f.eks. 2 timers sygefravær i forbindelse med speciallægebesøg eller sygdom, som opstår i løbet af dagen, hvor medarbejderen bliver uarbejdsdygtig og må forlade arbejdspladsen/stoppe arbejdsindsatsen.

Ved længerevarende delvis sygemelding (over 30 dage) vil medarbejdere være forpligtiget til hver 4. uge at returnere timesedler til deres respektive institut/afdeling af hensyn til korrekt indberetning af timetal til kommunerne/Udbetaling Danmark i refusionsøjemed.

Regler ved hel eller delvis raskmelding

Når en medarbejder genoptager arbejdet helt eller delvist, skal medarbejderen raskmelde sig i overensstemmelse med tjenestestedets procedurer herfor.

Medarbejderen skal raskmelde sig til deres respektive tjenestested, det være sig afdeling og/eller institut.

Hvad skal medarbejderen oplyse ved en hel eller delvis raskmelding

Medarbejderen giver besked til tjenestestedet om dato for raskmelding og antal fraværstimer ved delvis genoptagelse af arbejdet (delvis raskmelding). En delvis genoptagelse af arbejdet (delvis raskmelding) sker altid efter aftale med nærmeste personaleleder.

Ved længerevarende delvis raskmelding (over 30 dage) vil medarbejdere være forpligtiget til hver 4. uge at returnere timesedler til deres respektive institut/afdeling af hensyn til korrekt indberetning af timetal til kommunerne i refusionsøjemed.

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at angive, hvorledes fuld og delvis sygemelding og raskmelding håndteres på AAU. Proceduren gælder alle medarbejdere på Aalborg unversitet.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål relateret til en konkret sygemelding, skal dette/disse rettes til medarbejders respektive afdeling og/eller institut.

Ved spørgsmål til nærværende regler kan HR-afdelingen kontaktes:

EST-SYG@adm.aau.dk - medarbejdere under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - medarbejdere under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesserrvice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Frihed med og uden løn

Regler for frihed med og uden løn på Aalborg Universitet

Læs mere

Længerevarende sygefravær

Lovgivningsbestemte og AAU vedtagne pligter og muligheder ved længerevarende sygefravær gennemgås

Læs mere