AAU Håndbogen

Working Environment at AAU

Everyone benefits from a healthy and safe working environment

Publiceret: 18.07.2018 (Sidst ændret: 05.03.2020)

Print som pdf

Indhold

There is much to be gained from a healthy working environment: improved well-being, improved efficiency and improved finances. This applies to both large and small work places.

In Denmark as in most of Europe we have legislation (The Working Environment Act; Arbejdsmiljøloven) that states that the employer is obliged to ensure that the employees do not get ill or hurt at work. This applies both on a short-term basis as well as on a long-term basis.

We do have this legislation because we want to take care of each other and because every citizen in Denmark has the right to a decent life. Furthermore, there are many good financial arguments for at healthy and safe working environment.

To ensure that the employees do not get ill or hurt at work the employer has several duties to carry out. For example, the employer must establish a working environment organization. The employer must ensure that the employees are properly instructed how to carry out their work, so that the risk of being ill or hurt is minimized. There are several more duties for the employer.

On the other side, every employee has the obligation to inform the employer if there are hazardous conditions somewhere at the workplace. The employer will gratefully receive the information and as quickly as possible carry out the necessary to solve the hazardous problem.

Overall, a healthy and safe working environment is the result of a good cooperation between the employer and the employees.

If you have questions about the working environment at Aalborg University or at your department, please do not hesitate to contact your local working environment representative, your head of department or the central section for occupational health and safety (AMS). You can also check out this little brochure produced by AMS.

Kontakt og ansvar

Arbejdsmiljøsektionen (Arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk)

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd