AAU Håndbogen

Ph.d.-ansøgninger - referencetjek, SAMF

Procedure for referencetjek af ph.d.-ansøgninger på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Publiceret: 07.08.2018 (Sidst ændret: 07.08.2018)

Print som pdf

Indhold

TRIN

 
1
Ph.d.-kontoret downloader projektbeskrivelserne fra de ansøgere, der skal bedømmes, og uploader dem i iThenticate.
 
2
Sagsbehandleren som er ansvarlig for referencetjekket modtager en mail fra ph.d.-kontoret med relevant sagsnummer og info om, at der er uploadet x antal ansøgninger til tjek i iThenticate.
 
3
Sagsbehandler tjekker ansøgningerne i iThenticate og opdaterer Excel-arket (Z:\HUMSAMF-Forsknings- og Kommunikationsteamet\PhD\Referencetjek). Sagsbehandleren giver ph.d.-kontoret besked om udfaldet af scanningen pr. mail og denne mail gemmes på sagen i Workzone.
 
4
Såfremt en ansøgning ikke klarer referencetjekket, orienterer sagsbehandler ph.d.-skolen, som sender besked retur til bedømmelsesudvalget. Udvalget udvælger evt. en ny ansøger (hvis muligt) fra det samlede felt af ansøgere. Den nye ansøgning referencetjekkes af sagsbehandler, og ph.d.-skolen videresender den til bedømmelse hos bedømmelsesudvalget sammen med de resterede.
 
5
Ph.d.-skolen sender de udvalgte ansøgninger til bedømmelse og orienterer samtlige ansøgere om, hvorvidt de er udvalgt til bedømmelse eller frasorteret.
 

 

Oprindelse, baggrund og historik

Politikken er udarbejdet i perioden september-oktober 2017 af Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab/ph.d.-teamet i samarbejde med ph.d.-skolelederen og prodekanen for forskning.

Formål og afgrænsning

Procedure er udarbejdet for at sikre kvaliteten af videnskabeligt arbejde på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Overordnede rammer

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har meldt sig til et pilotprojekt vedrørende kvalitetstjek af ph.d.-ansøgninger. Der er fra ultimo august 2017 sket et plagiatscan af ph.d.-ansøgninger efter følgende fremgangsmåde:

Shortlisting
Scan af shortlistede ansøgninger
Fremsendelse til bedømmelsesudvalget

Kontakt og ansvar

Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd