AAU Håndbogen

Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelig Fakultet

Publiceret: 23.08.2018 (Sidst ændret: 29.04.2021)

Print som pdf

Indhold

Årets Underviser ved Studienævnet

1. I alle studienævn indstiller studenterrepræsentanterne en kandidat til ”Årets Underviser” ved det pågældende studienævn. Indstillingen sker på baggrund af kriterierne opstillet i bilag 1.

De studerende i studienævnet udpeger ”Årets Underviser ved Studienævnet for ______________” på sit møde i maj eller tæt derpå. Denne er samtidig kandidat til titlen ”Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet”, som vælges i oktober, jf. punkt 3.

Indstillingen fremsendes til Fakultetskontoret for EST på eng-sund-tech@adm.aau.dk

Overrækkelsen af priserne til årets undervisere ved de enkelte studienævn arrangeres lokalt og kan f.eks. ske ved dimissionshøjtidelighederne i juni.

2. Til hver underviser, der vælges til ”Årets Underviser” ved et studienævn, reserveres et beløb på DKK 25.000, som udbetales som en skattefri hædersgave. Udgifterne dækkes af det institut, som prismodtageren er ansat ved.

 

Årets Underviser ved Fakultetet

3. Fakultetskontoret indkalder studienævnenes næstformænd i slutningen af oktober måned for at udarbejde indstilling til Dekanen om hvem af kandidaterne, der skal være ”Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet”.

Navnet på modtageren af ””Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet” er fortroligt indtil februar måned, hvor prisen uddeles ved Fakultetets fællesarrangement for dimittender ved vintereksamen.

Modtageren af titlen som ”Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet” modtager DKK 25.000 fra Det Obelske Familiefond som udbetales som en skattefri hædersgave. Uddelingen af prisen sker ved Universitetets årsfest i april.

Navnet på den udnævnte ”Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet”, og dermed fakultetets kandidat til ”Det Obelske Familiefonds Undervisningspris”, fremsendes til rektorsekretariatet senest d. 1. februar på rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

 

Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

4. Ud fra fakulteternes indstillinger, jf. punkt 3, beslutter Det Strategiske Uddannelsesråd hvem af kandidaterne, der skal modtage ”Det Obelske Familiefonds Undervisningspris”.

Navnet på modtageren af ”Det Obelske Familiefonds Undervisningspris” er fortroligt frem til årsfesten og offentliggøres først under Doktorpromoveringen ved Universitetets årsfest.

Modtageren af ”Det Obelske Familiefonds Undervisningspris” modtager ikke de DKK 25.000 for titlen som ”Årets Underviser ved Fakultetet”, men modtager i stedet hovedprisen på DKK 50.000.

Formål og afgrænsning

Beskrivelse af retningslinjerne for udpegneing af årets underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

Kontakt og ansvar

Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.

Uddannelsessekretariatet
Anne Højgaard Larsson/Natasja Bjerregaard Christensen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd