AAU Håndbogen

Dispensationsstudieordning

Publiceret: 24.08.2018 (Sidst ændret: 07.09.2018)

Print som pdf

Indhold

Vejledning til udfyldelse findes her samt i skabelonen.

Begrundelse for ansøgning om dispensationsstudieordning:

Det er vigtigt, at der er skrevet en god begrundelse her, evt. vedlagt bilag, da fakultetet, som udgangspunkt, jf. AAU’s Fællesbestemmelser, ikke godkender individuelle studieordninger.

Dispensationsstudieordninger er alene til brug for studieforløb, hvor der er opstået udfordringer i den studerendes studieforløb, som gør, at det ikke er muligt at følge det ordinære forløb, som den studerende er blevet indskrevet på. Det kan eksempelvis være et udlandsophold, hvor den studerende kun har bestået 20 ud af 30 ECTS, og derfor har brug for supplerende kurser for at kunne opfylde læringsmålene på den pågældende uddannelse.

Ovenstående skal derfor alene ses som en dispensationsmulighed fra en ordinær studieordning, som kun gives i særlige tilfælde.
 

Semester:

Her anføres det pågældende semester, hvor der skal ske en ændring.

OBS. Det er alene det/de berørte semestre, der skal anføres i skemaet.
 

STADS-kode:

Her anføres STADS-koden på eksamensaktiviteterne.

Særligt for eksamensaktiviteten/erne, der skal erstattes:

Anfør STADS-koden på den aktivitet, der skal erstattes.
Anfør nedenunder, i samme rubrik, STADS-koden på den aktivitet, der træder i stedet for.
 

Aktivitetsnavn:

Her anføres navnet på eksamensaktiviteten.

OBS.Aktivitetsnavnet skal skrives på dansk.

Særligt for eksamensaktiviteten/erne, der skal erstattes:

Anfør aktivitetsnavnet på den aktivitet, der skal erstattes.
Anfør nedenunder, i samme rubrik, aktivitetsnavnet på den aktivitet, der træder i stedet for.
 

ECTS:

Her anføres, hvor mange ECTS eksamensaktiviteten er på.

Særligt for eksamensaktiviteten/erne, der skal erstattes:

Anfør ECTS-antallet for den aktivitet, der skal erstattes.
Anfør nedenunder, i samme rubrik, ECTS-antallet på den aktivitet, der træder i stedet for.

 

Studieordning:

Her anføres studieordningsnavn og årstal på den studieordning, som eksamensaktiviteten er hentet fra.

Særligt for eksamensaktiviteten/erne, der skal erstattes:

Anfør studieordningsnavn og årstal, hvor den aktivitet, der skal erstattes, er hentet fra.
Anfør nedenunder, i samme rubrik, studieordningsnavn og årstal, hvor den aktivitet, der træder i stedet for, er hentet fra.

Kontakt og ansvar

Fakultetskontoret for

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd