AAU Håndbogen

Elever, lærlinge og laborantpraktikanter

Politik for elever, lærlinge og laborantpraktikanter

Publiceret: 06.09.2018 (Sidst ændret: 27.11.2020)

Print som pdf

Indhold

Målsætning

Det er universitetets mål at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede elever. Dette gøres ved at beskrive, opretholde og løbende evaluere kvaliteten af det uddannelsesforløb vi tilbyder, for derved at sikre at AAU kan fremstå som et attraktivt uddannelsessted og en god arbejdsplads for elever. Det er universitetets mål at tilbyde et uddannelsesforløb på et højt fagligt niveau, hvor vores elever introduceres til organisationen AAU og opnår indsigt i forskellige administrative og tekniske arbejdsopgaver.  Det er ligeledes vores mål, at AAUs elever oplever, at de er ansat i et reelt job og er en del af et arbejdsfællesskab, hvor de opfattes som en ressource, og at de som led i en udvikling af de faglige og personlige kompetencer i stigende grad tildeles og udfører arbejdsopgaver selvstændigt.

 

Ansættelse af elever og lærlinge

AAU opslår årligt en række uddannelsesforløb. Rekrutteringen tilrettelægges og koordineres af AAUs uddannelsesansvarlige. De ledige elevstillinger offentliggøres via stillinger.aau.dk, samt sendes til relevante uddannelsessteder (f.eks. handelsskoler og tekniske skoler) i regionen. I forbindelse med rekrutteringsforløbet nedsættes en tværgående ansættelsesgruppe med repræsentanter fra mulige ansættelsessteder.  Repræsentanter fra ansættelsesgruppen afholder jobsamtaler og ansættelsesstedet indstiller ansøgere til ansættelse som elev. Mangfoldighed blandt elever opfattes som en kvalitet for AAU. Derfor udvælges og ansættes elever uden skelnen til f.eks. køn, alder og etnisk baggrund, men udelukkende med fokus på faglige og personlige kompetencer.

 

Målrettet indsats

AAU har udnævnt en uddannelsesansvarlig, som har ansvar for at koordinere og kvalitetssikre universitetets elevindsats. Den uddannelsesansvarlige skal yde rådgivning og vejledning til både de oplæringsansvarlige og eleverne. Dette gøres blandt andet gennem introduktionsmøder med de nye elever samt løbende ERFA-møder med de oplæringsansvarlige. Derudover skal den uddannelsesansvarlige modtage og vurdere indholdet af elevens uddannelsesplan. Yderligere skal den uddannelsesansvarlige oparbejde et aktivt samarbejde med relevante uddannelsessteder. Den uddannelsesansvarlige har ligeledes ansvar for at regler på området overholdes.

For hver elev udpeges en oplæringsansvarlig. Den oplæringsansvarlige udgør den daglige faglige og personlige støtte for den enkelte elev og har ansvar for at planlægge og udarbejde uddannelsesplan for uddannelsesforløbet, samt medvirke til at gennemføre denne. Hvis den oplæringsansvarlige oplever, at en elev mistrives er det ligeledes hans/hendes ansvar at gå i dialog med eleven og tage hånd om eventuelle problemstillinger.
 

Planlagte og gennemskuelige forløb via uddannelsesplaner

For alle elever på AAU udarbejdes en uddannelsesplan, hvis formål er at sikre at elevens uddannelsesforløb understøtter udviklingen af den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer, herunder evnen til at samarbejde, løse nye problemstillinger og håndtere forskelligartede opgaver. Der udarbejdes et udkast som gennemgås med eleven ved opstart. Herefter anvendes planen løbende som et dynamisk værktøj til opfølgning og revurdering af eventuelle ændringer.

Oprindelse, baggrund og historik

Behandlet og godkendt af HSU den 24. april 2019

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitet (AAU) er en mangfoldig og socialt ansvarlig arbejdsplads, som løbende vil uddanne elever, lærlinge og laborantpraktikanter (herefter elever). Denne politik udstikker rammerne for, hvordan universitetet vil være aktiv i forhold til området, hvad vi kan tilbyde elever og hvad de kan opnå.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesansvarlig i Specialistcentret, HR-afdelingen: Ulla Langballe enten på mail: ul@adm.aau.dk eller telefon 9940 8291.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd