AAU Håndbogen

Årets Underviser på SAMF

Procesplan for udpegning af Årets Underviser på SAMF

Publiceret: 07.09.2018 (Sidst ændret: 07.09.2018)

Print som pdf

Indhold

Kontakt til studienævn (Ultimo oktober)

Fakultetet kontakter studienævnene (næstformænd med kopi til SN-formænd og evt. SN-sekretærer). De studerende i hvert studienævn bedes om at indstille en kandidat til Årets Underviser. Hvordan man på studienævnene vælger kandidaten er op til dem selv, men fakultetet foreslår metoder og angiver hvilke kriterier, der skal lægges til grund for indstillingen.

Forholdsmæssigt store studienævn kan efter fakultetets vurdering få mulighed for at indstille to kandidater.

Vi beder samtidig studienævnsformændene sikre, at de studerende i studienævnet indstiller kandidater inden tidsfristen.

Indstillinger indsendes (ca. 10. december)

Kandidaten meddeles til fakultetets kontaktperson. Sammen med navnet på kandidaten skal der fremsendes en velformuleret, skriftlig begrundelse for valget. Kandidater meddelt senere end den angivne deadline vil ikke blive godkendt, og kommer derfor ikke på valg.

Efterfølgende udsender fakultetet listen over kandidater sammen med de tilhørende begrundelser. Disse sendes til SN-næstformændene.

Afstemningen foregår via e-mail til fakultetets kontaktperson. Hver SN-næstformand skal fordele henholdsvis 3, 2 og 1 point. Man kan ikke stemme på egen kandidat. Der er kun en studerende (næstformanden eller en anden udpeget studerende) i hvert studienævn, som er stemmeberettiget.

Stemmer indsendes (ca. den 17. december)

Senest denne dato skal alle have afgivet stemmer.
Stemmerne sammentælles og vinderen udpeges. I tilfælde af pointlighed afgiver prodekanen for uddannelse den afgørende stemme. Vinderen orienteres og inviteres til årsfesten, hvor prisen uddeles.

Fakultetet udformer den endelige indstilling, som sendes videre til Rektorsekretariatet.

Oprindelse, baggrund og historik

Udarbejdet og godkendt af prodekanerne for uddannelse på HUM og SAMF i sommeren 2017

Formål og afgrænsning

Hvert år skal der udpeges en Årets Underviser på hvert fakultet. Denne underviser indstilles samtidig til Spar Nord Undervisningspris, som afsløres og overrækkes ved Årsfesten.

Ved AAU’s årsfest modtager Årets Underviser 25.000 kroner.

Kontakt og ansvar

Fakultetskontoret på HUM og SAMF

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd