AAU Håndbogen

Kontering vedr. personaleforplejning

Kontering vedr. personaleforplejning

Publiceret: 10.09.2018 (Sidst ændret: 14.09.2021)

Print som pdf

Indhold

Kontering af rekvisition personalepleje

Når du foretager indkøb til personalepleje fx kaffe, te, kage, frugt til møder, gaver, blomster mv., skal du vedhæfte dokumentation.

Dokumentation kan være:

 • Faktura/omkostningsbilag (hvoraf dato og ydelsernes art fremgår) påført:
 • Anledning (så vidt muligt bilagt dagsorden/indkaldelse/program)
 • Deltagernes navne
 • Sted og tidspunkt


Det er typisk kontering med art 1430XX og 1431XX

Når du laver din rekvisition, kan du vedhæfte dokumentationen på rekvisitionen.

Når du er på step 2 ud af 3 i din bestilling,  får du mulighed for at vedhæfte dokumentation.

Vælg punktet "Tilføj vedhæftning".

Skriv en sigende tekst:

Vælg Kategori ”Internt til rekvisition”

Vælg, om du vil skrive en note og/eller vedhæfte en fil.
 

FIL:

Hvis du vil vedhæfte en fil (dokument) så vælg

Tryk på gennemse for at finde din fil 

og vælg dit dokument


NOTE:

Hvis du ønsker at vedhæfte en note, sætter du markering i Tekst.

Skriv en tekst i tekstboksen, fx:

Når du er færdig, tryk på ”Anvend”.

Du kan nu fortsætte med rekvisitionen.


Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk 

Begrebsdefinitioner

Definition: Personaleforplejning mv. er omkostninger, der afholdes i tilknytning til personalepleje for AAU’s medarbejdere. Det kan være kaffe, kage og frugt til møder, middage afholdt for at forbedre arbejdsklimaet, anden bespisning, interne receptioner, gaver og blomster mv.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd