AAU logo

AAU Håndbogen

Forskningsregistrering: Guide til registrering af open access-publikationer i Pure

For fagfællebedømte tidsskriftartikler og konferenceartikler og så vidt mulig andre publikationer

Publiceret: 08.11.2018 (Sidst ændret: 06.03.2019)

Print som pdf

Indhold

I forbindelse med indberetning af publikationer i Pure skal der uploades en fuldtekstversion af publikationen. Dettes gøres under ”Elektronisk version(er) af dette værk”.


Forlagets version af publikationen

Ved Diamond Open Access (gratis Open Access) og Gylden Open Access (betalt Open Access), hvor publikationen er Open Access med det samme, er det tilladt at uploade forlagets udgivne version af publikationen.

Vælg først ”Upload en elektronisk version”.

Under ”Dokument version” vælges ”Forlagets udgivne version”.

Under ”Adgang til elektronisk version” vælges ”Åben”.

Der er ofte en Creative Commons licens tilknyttet. Angiv denne under ”Vælg licens”. Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret – “all rights reserved” – og public domain, en total fraskrivelse af rettigheder til værket.  

Hvis publikationen ikke i forvejen er tilgængelig Open Access, skal det undersøges om det er muligt at uploade en anden version af fuldtekstdokumentet. Til dette anvendes databasen SHERPA/RoMEO, som er direkte integreret i Pure. Sherpa/Romeo indeholder vejledende retningslinjer for de fleste tidsskrifters/forlags politik for selvarkivering/parallelpublicering. Det er dog vigtigt at understrege, at retningslinjerne kun er vejledende og det tilrådes altid at konsultere de enkelte tidsskrifters/forlags hjemmesider, hvor man ofte kan finde de specifikke regler for det pågældende tidsskrift/forlag.

Når du er logget ind i Pure og skal indberette din publikation, kan du, når du har indtastet navnet på tidsskriftet, blive mødt med én af de fire nedenstående farvekategorier. De fire farvekategorier er udarbejdet af SHERPA/RoMEO til at markere udgivers arkiveringspolitikker. Disse giver dig et overblik over, om det er muligt at tilføje en fuldtekst:

 • Grøn: Du kan uploade preprint og postprint eller udgivers version/ PDF

 • Blå: Du kan uploade postprint eller udgivers version/PDF

 • Gul: Du kan uploade preprint

 • Hvid: Forlaget tillader ikke parallelpublicering
   

Accepteret manuskript

VBN-teamet anbefaler upload af postprint i pdf-format, som i Pure kaldes accepteret manuskript. Det er den version, som har været igennem fagfællebedømmelse, men som endnu ikke er sat op med tidsskriftets/forlagets layout. Det kaldes også "authors final version" eller "accepted version". I forbindelse med upload af det accepterede manuskript er det hensigtsmæssigt at rette stave- og slåfejl i manuskriptet samt rette titlen, så den er i overensstemmelse med titlen på forlagets endelige version.

Når du har indtastet et tidsskrift, kan du læse mere om, hvad det pågældende tidsskrift tillader:

Klik på den lille trekant ud for ”RoMEO-farve”.

I den udfoldede information kan du læse om de særlige betingelser for, hvordan og hvornår man må gøre sin artikel tilgængelig for offentligheden:

Fuldtekstdokumentet uploades under ”Elektronisk version(er) af dette værk”.

Vælg ”Upload en elektronisk version”.

Under ”Dokument version” vælges typisk ”Accepteret manuskript”.

Under ”Adgang til elektronisk version” vælges ”Åben”.

I tvivlstilfælde hvor forskeren ønsker, at VBN-teamet skal tjekke mulighederne for Open Access adgang til fuldtekstdokumentet markeres ”Adgang til elektronisk version” som UKENDT. Fuldtekstdokumentet er så kun tilgængelig i Pure (backend) og er ikke tilgængelig i portalen før VBN-teamet har undersøgt mulighederne for Open Access.

”Under embargo” vælges, hvis forskeren ved, at fuldtekstdokumentet må blive frit tilgængelig i portalen efter en såkaldt embargoperiode (typisk ved Grøn Open Access). Embargoperioden defineres og først efter periodens udløb vil fuldtekstdokumentet være tilgængelig i portalen.

”Lukket” vælges, hvis fuldtekstdokumentet ikke på noget tidspunkt må vises i portalen og der skrives en kommentar med begrundelse i Historik og Noter.

Der skal altid linkes til forlagets version med DOI eller link, men disse angives som LUKKET, da DOI og link fører over til forlagets version, som ikke er frit tilgængelig.

Formål og afgrænsning

Disse gode råd er rettet mod forskere og indberetningsansvarlige, som indberetter publikationer i Pure og skal arkivere en fuldtekst i Pure i henhold til Aalborg Universitets Open Access-politik.

Kontakt og ansvar

VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Forskningsregistrering: Sådan registrerer du eksterne publikationer i Pure

Organisationstilknytning i Pure

Læs mere

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Forskning ved AAU skal registreres i systemet Pure

Læs mere