AAU Håndbogen

Forskningsregistrering - Introduktion til Pure

Gode råd til registrering af publikationer i Pure

Publiceret: 12.11.2018 (Sidst ændret: 29.04.2021)

Print som pdf

Indhold

Som forsker ved Aalborg Universitet er du forpligtet til at registrere dine publikationer i forskningsregistreringssystemet Pure. Alle publikationer registreret i Pure formidles igennem VBN Forskningsportalen.

Registreringen af publikationer indgår i den årlige høst af BFI-point. BFI-sekretariatet har udarbejdet retningslinjer for, hvornår en publikation ifølge Den Bibliometriske Forsknings Indikator anses for at være en forskningspublikation, og hvilke publikationstyper der udløser BFI-point.
 

Publikationstyper:

Du kan registrere en række forskellige typer publikationer:

Kategorier

I Pure kan du registrere publikationer indenfor følgende kategorier:
- Forskning
- Rådgivning
- Formidling
- Undervisning
 

Peer review/fagfællebedømmelse

Hvis publikationen er forskning eller rådgivning skal du angive om den er fagfællebedømt eller ej. Den Bibliometriske Forskningsindikator opstiller krav for, hvornår en publikation er fagfællebedømt:

 1. Der udarbejdes en skriftlig vurdering, der godtgør dets videnskabelige kvalitet og originale forskningsmæssige bidrag.
 2. Fagfællebedømmelsen skal finde sted forud for publiceringen.
 3. Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til forlaget.
 4. Bedømmere skal have forskningskompetence på minimum ph.d.-niveau og være ekspert inden for feltet.
 5. Bedømmelsen skal forholde sig til den videnskabelige kvalitet i værket og hvordan det bidrager til ny viden og forståelse.
   

Publikationsstatus

Du kan allerede registrere din publikation, når du har afsendt den. I Pure er der mulighed for at registrere de forskellige versioner (status) en publikation gennemgår, inden dens endelige udgivelse. Det er først, når publikationen er endeligt udgivet, at den kan udløse BFI-point. Tidsskriftpublikationer er i udgangspunktet først udgivet, når de er tildelt volume og nummer.

Indberetningsår

Indberetningsår anvendes kun i forhold til BFI-høsten. Indberetningsåret skal som hovedregel være det samme som udgivelsesår.
 

Forfattere

Forfattere skal angives i den rækkefølge de står i publikationen, samt med den affiliering/tilknytning, som de står med i publikationen. Forfatterne skal affiliere til AAU for at publikationen kan udløse BFI-point. Læs mere om interne/eksterne forfattere.

Dokumentation

I formidlingen af publikationer er det vigtigt med en form for link eller anden dokumentation i forhold til at synliggøre og optimere genfinding af den originale forskning.
Afhængig af typen af publikation, vil anbefalingen til dokumentation være forskellig:

 • Bidrag til tidsskrift:
  DOI, link eller fuldtekstdokumentet. Vi anbefaler altid, at der uploades et fuldtekstdokument, hvis det er muligt, så den bliver tilgængelig for andre og evt. kan tælle med i Open Access indikatoren. Læs mere på: Forskningsregistrering: Sådan registrerer du open access-publikationer i Pure.

 • Bog/antologi/afhandling/rapport:
  Hvis muligt, upload af fuldtekstdokument (eks. Open Access bog). Ellers DOI eller link til forlagets hjemmeside med en beskrivelse af værket.
 • Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceeding:
  Hvis muligt, upload af fuldtekstdokument. Ellers DOI eller link til forlagets/konferencens hjemmeside med indholdsfortegnelse eller upload af indholdsfortegnelse/konferenceprogram. Ved Bidrag til konference proceeding: Husk altid at tilknytte begivenheden til publikationsregistreringen.

 • Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift, Konferenceabstracts og Posters:
  Hvis muligt, upload af fuldtekstdokument. Ellers link til konferenceprogram eller upload af konferenceprogram. Husk altid at tilknytte begivenheden til publikationsregistreringen.

Elektronisk version af publikationen

Fuldtekstdokumentet skal ALTID uploades under “Elektronisk version af dette værk”. Ellers vil den ikke tælle med i Open Access indikatoren og der vil ikke blive ført downloadstatistik.

Der kan være både en DOI, et link og et upload, afhængig af hvilken version af publikationen det drejer sig om. 

Der kan endvidere være forskel på, hvorvidt en fuldtekstfil må ligge offentligt tilgængelig eller ej. Per default står filen som "Ukendt". Der skelnes i praksis mellem "Åben”, ”Lukket” eller evt. ”Under embargo”. ”Begrænset” og ”Ukendt” betyder det samme som ”Lukket”.
 

Adgang til filen

”Åben” betyder, at der er fri adgang til publikationen og anvendes også til at angive, om det er en Open Access publikation. Der vises et Open Access-logo i VBN portalen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom man har adgang til publikationen fra universitetet, så er det ikke ensbetydende med, at der er adgang for alle andre. Det skal fremgå tydeligt, at publikationen er frit tilgængelig (Open Access) og ikke blot tilgængelig, fordi AAU har licens eller abonnement. Ved upload af et fuldtekstdokument skal version angives. Læs mere på siden Forskningsregistrering: Sådan registrerer du open access-Publikationer i Pure.

"Under embargo" anvendes ved dokumenter som frigives som Open Access efter en given tidsperiode. Denne anvendes typisk ved Grøn Open Access. Vælges "Under embargo" åbnes en yderligere udfyldningsmulighed, hvor embargoens start- og slutdato angives. Systemet "frigiver" selv dokumentet ved embargoens udløb.

”Lukket” anvendes hvis eksempelvis en DOI eller link fører til en publikation, som kræver licens for tilgang eller på anden vis ikke er frit tilgængelig. DOI’en og linket vil dog blive vist i portalen, så brugerne kan blive ført over til det tidsskrift/forlag, der har udgivet publikationen.

”Lukket” anvendes ligeledes ved upload af filer, hvor det KUN er folk med adgang til publikationsposten, eksempelvis de indberetningsansvarlige og VBN-teamet, der skal kunne se filen. Filen vises IKKE i portalen, hvis den angives som ”Lukket”.

”Ukendt” anvendes, hvis der er usikkerhed omkring, hvilken adgang til filen, der skal benyttes. En fuldtekstfil vil IKKE være synlig i portalen, hvis ”Ukendt” vælges. VBN-teamet vil i forbindelse med validering kontrollere hvilken adgang, der skal være til filen.
 

Andre links

Links til andet end selve fuldtekstdokumentet, eksempelvis links til forlagets hjemmeside eller en konferencehjemmeside, skal ligge under ”Andre links”. Det er en god ide at lave en beskrivende tekst til linket, da den vil fremgå i portalen. Eksempelvis ”Link til forlag”/”Link to publisher”.

Andre filer

Andre filer end fuldtekstdokumentet, eksempelvis en indholdsfortegnelse eller et konferenceprogram, skal ligge under ”Andre filer”. Det er en god ide at lave en beskrivende titel til filen, da den vil fremgå i portalen. Eksempelvis blot ”Indholdsfortegnelse”.


Tidsskrift/Bogserie/Forlag

Når der søges på Tidsskrift, Forlag eller Bogserie er det vigtigt at vælge fra den Centrale Database, da det er denne database BFI tager udgangspunkt i. Hvis der vælges et tidsskrift eller forlag fra Lokal Database, risikerer man, at der ikke udløses BFI-point. Ved tidsskrifter og bogserier anbefales det at søge på ISSN-nummer. Du kan se, om et tidsskrift/bogserie/forlag udløser BFI-point ved at tjekke BFI Autoritetslisterne.
 

BFI Konferenceserie

Hvis publikationen er udgivet i forbindelse med en konference, som har en konferenceserie på BFI autoritetslisterne, skal konferenceserien angives under begivenheden.

Relationer

Det er vigtigt at relatere publikationsregistreringen til andet indhold i Pure, da det vises i VBN Forskningsportalen. Eksempelvis det forskningsprojekt, som publikationen udspringer af. Hvis publikationen er nævnt i forbindelse med presseomtale. Hvis man har holdt et oplæg, der bygger på publikationen, etc.


Synlighed/Fortrolighed af publikationsposten

Hvis man ikke ønsker, at en publikationspost (alle metadata) skal være synlig i VBN Forskningsportalen, skal det angives under ”Synlighed” nederst på publikationsposten.

Alle publikationsposter står som default til at være frit tilgængelige og dermed synlige i portalen.

 • Campus – Begrænset til specifikke IP-adresser” er ikke slået til. Hvis man kommer til at vælge denne alligevel vil publikationsposten kun være tilgængelig ”Backend” og vil ikke blive vist i portalen.
   
 • "Backend - Tilgængelig for Pure brugere" betyder, at det kun er personer relateret til indholdet, eksempelvis tilknyttede forfattere, redaktører (Indberetningsansvarlige), samt VBN-teamet, der kan tilgå publikationsposten og redigere i indholdet. Dog skal man være opmærksom på, at metadata kan ses af alle Pure brugere. Hvis man vælger "Backend - Tilgængelig for Pure brugere", vil publikationsposten ikke være synlig i portalen og den vil ikke blive høstet til eksempelvis BFI.
   
 • "Fortroligt - begrænset til tilknyttede brugere og redaktører" betyder, at det kun er personer som er relateret til publikationsposten, eksempelvis tilknyttede forfattere, redaktører (de indberetningsansvarlige), samt VBN-teamet, som kan se, tilgå og redigere i indholdet. Publikationsposten vil ikke blive høstet til eksempelvis BFI.

Formål og afgrænsning

Forskningsregistrering ved Aalborg Universitet foretages i forskningsregistreringssystemet Pure, hvorefter det registrerede data udstilles i forskningsportalen VBN.

I det følgende finder du en række Gode Råd til registreringen af publikationer indenfor de forskellige publikationskategorier i Pure, krav der stilles til den dokumentation der i visse tilfælde følger med registreringen, fx i forbindelse med Open Access, samt retningslinjer for peer review, m.v.

Kontakt og ansvar

VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd