AAU Håndbogen

Debitor light: Opret eller ændre debitorer og fakturaer

Du kan her se, hvordan du opretter eller ændrer debitorer og fakturaer i Debitor light

Publiceret: 16.11.2018 (Sidst ændret: 13.03.2019)

Print som pdf

Indhold

Log ind i ØSS og vælg ansvarsområde: Decentral Debitorbruger - Debitor Light. Du vil nu se skærmbilledet ”Debitor Light”.

Vælg menupunkt: Fakturaindtastning.
Fakturaindtastning

Du skal nu indtaste alle informationer i Debitor Light i skærmbilledet herunder.
Debitor Light-skærmbillede

Du starter faktureringen med enten at søge efter en eksisterende debitor eller med at oprette en ny debitor. 

Søg efter en eksisterende debitor

Åbn værdilisten til højre i feltet Kundenavn.
SØG EFTER EN EKSISTERENDE DEBITOR

Indtast debitornavn eller søg på en del af navnet.

Vær opmærksom på, at fx Aarhus Universitet er med Aa og ikke Å.

Du vil nu kunne se den del af kundelisten, du har søgt på.

Vælg den pågældende debitor. Findes den ikke tryk på knappen "Ny kunde". 

Hvis I skal fakturere til fx et Institut på Aarhus Universitet, er kunden Aarhus Universitet og ikke Instituttet.
Du skal skrive Instituttets navn i adressefeltet, ellers vil Aarhus Universitet få rigtig mange kundenumre, hvis hvert institut skal have et kundenummer. Det samme gælder for kommuner eller andre virksomheder, der har flere adresser.

Debitornumre, der starter med S og B henholdsvis STADS og AUB debitorer, må kun bruges af STADS og AUB.

Oprettelse af ny adresse

Tryk på feltet "Ny adr ...", som vist herunder, og du vil se nedenstående skærmbillede.

Skærmbillede

Er adressen ikke korrekt, skal du åbne adresselisten (til højre i Adresselinje 1).

Vælg fra adresselisten, hvis der er flere adresser, og tryk OK.

Hvis adressen ikke er der, trykker du på Annuller og derefter på knappen Ny adr.

Vær opmærksom på, hvis det er en udenlandsk kunde. Se nærmere i dokument om engelsksproget debitor.

Et nyt billede bliver aktiveret, måske skal du finde det på ”Proceslinjen” nederst på skærmen.

Skriv den nye adresse og postnummer og vælg enten dansk eller engelsk.

Skærmbillede debitor light

Til alle offentlige kunder skal der sendes elektronisk faktura. I disse tilfælde påføres EAN-nummer, når fakturaen bliver oprettet. Læs mere i dokumentet "Opret dansk faktura".

Sæt kryds i Primær

Sæt kryds i Primær
Tryk herefter på færdig
Tryk herefter på færdig


Oprettelse af en ny debitor

Søg først efter, om kunden er oprettet, vær meget omhyggeligt med dette, så der ikke bliver oprettet et nyt kundenummer forgæves.

Nedenstående eksempel viser, hvordan en kunde kan være oprettet tre gange. Vælg gerne kundenummer, hvor landekode står først, fx DK eller GB.

Eksempel på bruger der er oprettet tre gange
Hvis kunden ikke er oprettet.

Tryk på knappen: Ny kunde i feltet ”Kundenavn”.

Fakturaindtastning

Et nyt billede bliver aktiveret, måske skal du finde det på ”Proceslinjen” nederst på skærmen.

Udfyld evt. navn og CVR-nummer/VAT-nummer. Profilklasse skal altid være alm. debitorer.
Kundeoplysninger

Udfyld adresse og sprogkode. Sæt kryds i Primær.
Udfyld adresse og sprogkode

Tryk derefter på Gem og tilføj detaljer. Denne funktion findes både øverst og nederst på skærmbilledet.Tryk derefter på Gem og tilføj detaljer

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til Debitor Light, er du velkommen til at kontakte bogholderiet i Økonomiafdelingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Debitor light: Engelsksproget Debitor

Her kan du se, hvordan du ændrer til en engelsksproget debitor i debitor light

Læs mere

Debitor Light: Opret dansk faktura

Her kan du se, hvordan du opretter en dansk faktura i Debitor light

Læs mere