AAU Håndbogen

Debitor Light: Find en tidligere udprintet faktura i Dokumentportalen

Her kan du se, hvordan du finder en faktura, som du tidligere har printet.

Publiceret: 07.12.2018 (Sidst ændret: 07.12.2018)

Print som pdf

Indhold

Find tidligere udprintet faktura i Dokumentportalen

Hvis dokumentportalen se sådan ud, når den bliver åbnet, tryk på "Faktura" lige over "Log på".

Udfyld Fakturanr. og tryk på knappen: "Fremsøg bilag" eller "Enter".

Det er kun fakturaer, som er blevet udskrevet, du kan søge efter i Dokumentportalen. 

Du kan udskrive fakturaen igen ved at trykke på ”printerikonet”. Hvis du skal sende fakturaen pr. mail, vælger du ”kuverten”.

 

Du vil nu se nedenstående boks. Vælg ”Send Copy”.

 Vælg derefter ”Continue”.

Fakturaen er nu vedhæftet som en pdf i Outlook. Hvis Outlook ikke automatisk kommer frem, kan den ligge nede på proceslinien bagved Outlookikonet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd