AAU Håndbogen

Debitor Light: Bestilling af Kreditnotaer - to ”underskrifter”

Det er et krav fra revisor og almindelig regnskabspraksis, at der skal være to personer til at godkende udstedelse af kreditnota

Publiceret: 07.12.2018 (Sidst ændret: 07.12.2018)

Print som pdf

Indhold

Ved bestilling af kreditnotaer skal der være to ”underskrifter” 

Det er et krav fra revisor og almindelig regnskabspraksis, at der skal være to personer til at godkende udstedelse af kreditnota, når den bliver sendt udfærdigelse i Økonomiafdelingen.
  

 • Kreditnota

 
Hvis der skal laves en Kreditnota, skal der i henhold til krav fra revisor og alm regnskabspraksis sendes en mail til bestilling af Kreditnota som følger:

 • Sekretær skal sende mail, som indeholder fakturanummer, årsag til krediteringen og om kreditnotaen skal sendes ud til en anden anvisningsbemyndiget medarbejder (her skal debitor@adm.aau.dk ikke med på CC).
 • Denne anvisningsbemyndigede medarbejder skal sende en mail, hvor der står ok (godkendt) videre til debitor@adm.aau.dk og CC: til den udstedende sekretær.   

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd