AAU Håndbogen

Ferie - Overgangen til ny ferielov

Procedure for overgangen til ny ferielov med samtidighedsferie

Publiceret: 04.03.2019 (Sidst ændret: 07.09.2021)

Print som pdf

Indhold

Hvilke ferieregler kommer vi fra

Indtil den nye ferielov træder i kraft, optjener og afholder du din ferie forskudt. Det betyder, at du optjener din ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december. De feriedage kan du holde fra 1. maj og frem til 30. april året efter. Dette kaldes forskudt ferie.

 

Nye ferieregler pr. 1. september 2020

De ferieregler vi kommer fra, giver dig ret til 25 dages ferie om året. Denne ret har du stadig i den nye ferielov. Ændringen er, at du vil få 2,08 feriedage hver måned, som du kan holde allerede måneden efter, du har optjent dem. Dette kaldes samtidighedferie.

Ferien optjenes fra 1. september til 31. august, hvilket kaldes ferieåret. Mens ferien optjenes over 12 måneder, kan den afholdes over 16 måneder (1. september til 31. december året efter – ferieåret plus de efterfølgende fire måneder). Denne periode kaldes ferieafholdelsesperioden.

Der ændres altså ikke på, at du optjener 5 ugers ferie pr. år, og der ændres heller ikke på muligheden for at have enten ferie med løn eller ferie på feriegodtgørelse. Derimod sker der ændringer i måden, hvorpå ferie optjenes og afholdes.

Overgangsperioden

Med henblik på at regulere overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie så smidigt som muligt, er der vedtaget en overgangsordning. Overgangsperioden er som følger:

Ferie som du optjener i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, dvs. op til 16,64 dage, afholdes i perioden fra 1. maj 2020 frem til 31. august 2020.

Ferie som du optjener i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, dvs. op til 25 dage, vil blive indefrosset til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler og udbetalt til dig, når du fratrædelser arbejdsmarkedet, fx ved pension.

Pr. 1. september 2020 overgår du til samtidighedsferie.

Særlige feriedage (den 6. ferieuge)

De særlige feriedage reguleres af Statens Ferieaftale og er derfor ikke omfattet af ferieloven, hverken af den gældende eller af den nye ferielov. De særlige feriedage forsætter derfor uændret, også når den nye ferielov træder i kraft. Det betyder, at du forsat vil optjene 0,42 særlige feriedage pr. måned i kalenderåret, hvilket svare til 5 dage pr. år.

Samtidighedsferie for udlændige

Den nuværende samtidighedsferieordning for udenlandske medarbejdere ophører pr. 1 september 2020, og medarbejdere på ordningen overgår til samtidighedsferie efter den nye ferielov.

FAQ - Spørgsmål til overgangsperioden


Hvad sker der den 1. september 2020?
Fra 1. september 2020 optjener du 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse, som du kan holde allerede måneden efter, du har optjent dem. Dette kaldes samtidighedsferie.

Hvis du har ferie, som du ikke har brugt den 1. september 2020, overføres feriedagene automatisk til afholdelse efter den nye ferielov, og kan dermed supplere den ferie, der optjenes fra 1. september 2020. Du vil derfor ikke miste ferie ved overgangen til den nye ferieordning.

Kan jeg holde ferie på forskud?
Ja, du har mulighed for at aftale med din leder, at du kan afholde 2,08 dages betalt ferie på forskud. Det betyder, at du kan bruge ferien, som optjenes i den indeværende måned med det samme, fremfor at vente til måneden efter.

Kan jeg holde efterårsferie i 2020?
Ja, fra 1. september 2020 optjener du 2,08 dage pr. måned til anvendelsen måneden efter. I oktober måned har du derfor optjent 2,08 feriedage efter den nye ferielov. Derudover har du måske ikke afviklede feriedage fra sommerperioden, som automatisk er overført til afholdelse efter den nye ferielov. Ligeledes har du ikke-afviklede særlige feriedage.

Eksempel: Du afholder 3 uger sommerferie = 15 dage. Dette betyder, at du automatisk får overført 1,64 alm. feriedage og 5 særlige feriedage til afholdelse efter den nye ferielov. Du optjener ligeledes 2,08 dage i september, som kan afholdes fra oktober. I alt har du 8 dage, som du kan afholde i oktober måned.

Hvad sker der med mine indfrosne midler?
Feriepenge som du optjener i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret gælder alle lønmodtagere, og din opsparing er 12,5 % af din ferieberettigede løn. Du får opsparingen udbetalt ved folkepensionsalderen.

Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler. I starten af 2021 får du et brev, hvor du bliver bedt om at tjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge til fonden.

Formål og afgrænsning

Formålet med nedenstående tekst er at beskrive overgangsperioden fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit lokale HR-servicecenter.

Ejer af dokumnet: Stine Vestergaard, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd