AAU logo

AAU Håndbogen

Samtykkeerklæringer på kommunikationsområdet

Publiceret: 05.03.2019 (Sidst ændret: 01.04.2019)

Print som pdf

Indhold

Typer af samtykkeerklæringer

 • Foto og video: til brug ved fotografering og videooptagelse, der har til formål at vise en eller flere personer, og hvor det er personerne, der er i fokus (portrætbilleder). Husk at notere hvilke fotos/videoer, der er knyttet til hvilke indsamlede samtykkeerklæringer. Hvis en aktivitet eller situation er hovedformålet med fotoet/videooptagelsen, må det offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er afbilledet (situationsbilleder).

  Ved offentliggørelse af fotos/videoer må den afbildede ikke kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Offentliggjorte fotos/videoer skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.
   
 • Faglige arrangementer: til brug ved indsamling og behandling af tilmeldingsoplysninger ved faglige arrangementer, fx konferencer. Herunder accept fra de tilmeldte til brug af deres mailadresser, hvis disse ønskes anvendt i anden forbindelse end ved det pågældende arrangement.

  Husk at indsætte mulighed for at få slettet sin mailadresse nederst i eventuelle mails, der handler om andet end det pågældende arrangement.

  Hvis man som arrangør ved, at der ved arrangementet vil blive taget fotos/video (situationsbilleder), informeres om dette i forbindelse med deltagernes tilmelding til arrangementet – alternativt informeres mundtligt som det første ved arrangementet, hvor deltagerne gøres opmærksomme på, at hvis de ikke ønsker at være med på billeder/video, så skal de henvende sig til fotografen. Ved fotos/video med en eller flere personer i fokus indhentes samtykkeerklæringer fra de pågældende personer.
   
 • Nyhedsbrev: til brug ved indsamling af mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Husk at indsætte mulighed for at få slettet sin mailadresse nederst i alle nyhedsbreve.

  Interne nyhedsbreve med det formål at informere om arbejds- og personaleforhold af betydning for arbejdspladsen behøver ikke samtykke fra modtagerne.
   
 • Spørgeskema: til brug ved indsamling af personhenførbare informationer via spørgeskemaundersøgelser.
   
 • Profilering: til brug ved indsamling af udtalelser, fotos og video til profilering af AAU.
   
 • Generel samtykkeskabelon
   

Indsamling

Hvis samtykke indsamles ikke-digitalt, skal både samtykkegiver og samtykkeindsamler have et eksemplar af samtykke.

Arkivering

Indhentede samtykkeerklæringer indeholdende personhenførbar information (navn, mail eller telefonnr.) anbefales opbevaret i Workzone, hvorefter evt. papirversioner makuleres. Hvis de indhentede samtykkeerklæringer ikke er tilknyttet en sag oprettet andetsteds i Workzone, anbefales, at de gemmes under Workzone-sagen: 2019-800-00029, samtykkeerklæringer 2019

Opret gerne undersager herunder, hvis en række samtykkeerklæringer er knyttet til samme arrangement fx Åbent Hus.

Navngivning af dokumenter i workzone: [arrangement/formål]-[dato(ddmmyy)]-[personnavn], fx makeitreal-070319-HeleneJensen.

Evaluering

Samtykkeerklæringsskabelonerne evalueres løbende – og minimum en gang årligt. Hvis du har kommentarer til indholdet i samtykkeerklæringerne og brugen af dem, så send en mail til bfe@adm.aau.dk.

Formål og afgrænsning

Ensretning af samtykkeerklæringer på kommunikationsområdet.

Kontakt og ansvar

Berit Fejborg, AAU Kommunikation

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd