AAU Håndbogen

Forskningsregistrering - Open Access-publikationer - Procedure

Publiceret: 06.03.2019 (Sidst ændret: 09.05.2019)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitets Open Access-politik sigter mod at skabe fri adgang til forskningen fra AAU, og arbejder således med at sikre Open Access til flest mulige fuldtekstdokumenter i Pure. Proceduren gælder som udgangspunkt for alle publikationstyper, men har et særligt fokus der, hvor potentialet er størst, hvilket er på følgende publikationstyper:  

 • Videnskabelige artikler (artikler, oversigtsartikler (reviews), letters)
 • Konferenceartikler i tidsskrifter/proceedings
 • Ph.d.-afhandlinger

Proceduren er gældende for publikationsregistreringer fra og med 2018.

For Gylden og Diamond Open Access, hvor fuldtekstdokumenterne ligger frit tilgængelige på tidsskrifternes hjemmeside og må deles, gælder følgende:

 • Fuldtekstdokumentet (forlagets udgivne version i pdf-format) uploades i pure, når publikationen registreres. Fuldtekstdokumentet registreres med status: ”Åben”.

For Grøn Open Access, hvor fuldtekstdokumenterne ikke ligger frit tilgængelige på tidsskrifternes hjemmeside, gælder følgende:

 • Fuldtekstdokumentet (forfatterens fagfællebedømte accepterede manuskript gemt i pdf-format) uploades sammen med i Pure, når publikationen registerers. Fuldtekstdokumentet registreres med status ”Åben”, og med angivelse af eventuel embargoperiode (se begrebsdefinition). Såfremt der ved publikationsregistrering er tvivl om rettigheder for arkivering af den specifikke fuldtekstversion, anbefales det at arkivere med status ”Ukendt” (fuldtekstdokumentet er derved kun synligt backend), med henblik på senere vurdering og synliggørelse (for uddybning se Forskningsregistrering - Guide til registrering af  Open Access-publikationer i Pure).

Nærværende procedure involverer følgende parter:

 • Forskere på Aalborg Universitet
 • VBN-indberetningsansvarlige på institutterne
 • VBN-teamet

Processen for registrering og fuldtekstarkivering er:

 • Forskere og indberetningsansvarlige registrerer publikation i Pure og arkiverer samtidigt fuldtekstversion
 • Indberetningsansvarlige kvalitetssikrer publikationsregistreringen og arkivering af fuldtekstversion i henhold til Godkendelse af publikationer – gode råd
 • VBN-teamet validerer publikationsregistrering ud fra Validering af publikationer i Pure
 • VBN-teamet tjekker mulighed for Open Access adgang, ved de publikationer, hvor fuldtekst er angivet med status ”Ukendt”
 • VBN-teamet rådgiver og vejleder om mulighederne for registrering af Open Access publikationer i Pure

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er udarbejdet 04-12-2017 til understøttelse af Aalborg Universitets Open Access-politik.

Proceduren er vedtaget i Aalborg Universitets Open Access-udvalg.

Proceduren træder i kraft 01-01-2018.

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at understøtte Aalborg Universitets Open Access-politik med henblik på at skabe fri adgang til universitetets forskning. Proceduren vejleder forskere og øvrige registreringsansvarlige omkring arbejdet med publikationsregistrering i Aalborg Universitets institutionelle arkiv, Pure, og definerer ansvar og proces for registrering af Open Access-publikationer i Pure.

Overordnede rammer

Procedure for arkivering af fuldtekst i Pure er relateret til Aalborg Universitets Open Access-politik samt Danmarks Nationale Strategi for Open Access:

Kontakt og ansvar

Kontakt: VBN-teamet (vbn@aub.aau.dk)

Ansvar: Aalborg Universitets Open Access-udvalg

Begrebsdefinitioner

Open Access-typer

Grøn Open Access: også kaldet parallelpublicering, hvor forlaget tillader at arkivere en udgave af arbejdet i et institutionelt arkiv (repository). Denne form for Open Access er ofte belagt med en embargo-periode typisk på mellem 6 og 24 mdr. På denne måde har tidsskrifterne stadig mulighed for at sælge abonnementer og pay-per-view, inden publikationerne bliver offentlige tilgængelige.

Gylden Open Access: publicering i tidsskrifter, hvor de helt færdige artikler er frit tilgængelige for alle. Det koster ofte en afgift at udgive en artikel i et Gylden Open Access tidsskrift. Denne afgift benævnes ofte Article Processing Charge (APC).

Diamond Open Access: publicering i tidsskrifter, hvor de helt færdige artikler er frit tilgængelige for alle. Forfatteren skal ikke betale et gebyr for, at artiklen er frit tilgængelig.

Embargoperiode

En embargo-periode anvendes ved grøn Open Access. Embargo-perioden eller karensperioden er den periode, hvor forlag eller tidsskrifter har eneretten til publicering af publikationen. Efter embargo-perioden kan fuldtekstversionen af publikationen frigives.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd