AAU Håndbogen

Anlægsregistrering: Forespørgsler til anlægsmodulet

I dette dokument kan du læse om forespørgselsmuligheder i anlægsmodulet, som anlægsregistratorer har adgang til.

Publiceret: 13.03.2019 (Sidst ændret: 22.03.2019)

Print som pdf

Indhold

Forespørgsel

Du skal bruge aktiv-workbench til at finde alle oplysninger om aktivet. Du kan søge i næsten alle felter fx fakturanummer, medarbejdernummer, aktivnummer eller blot ID-nummer.

Skærmbillede aktiv workbench

Når du har søgt efter aktivet, vil du se nedenstående skærmbillede. Hvis du kan se et gult stykke papir i clipsen, betyder det, at der er tilknyttet et notat eller en fil.

Skærmbillede med clips

Ud over de funktioner, der er gennemgået i dokumentet Efterregistrering, er der i dette dokument ”kildelinjer” og ”finansiel forespørgsel”.

I kildelinjer kan du se, hvilke fakturaer der er knyttet til aktivet:Skærmbillede kildelinjer

Hvis du har ændringer til dette billede, skal du kontakte anlægsbogholderiet på oea-anlaeg@adm.aau.dk

I finansiel forespørgsel kan du se følgende:
Skærmbillede finansiel forespørgsel

Her kan du se, hvilke afskrivninger, der er lavet på aktivet, hvis det er et anlæg.

Går du ind i fanebladet ”anskaffelsessumhistorik”, kan du se følgende:

Faneblad anskaffelsessum

Her kan du se, hvis der er sket justeringer i prisen på aktivet. Du kan er også se, hvis et aktiv er fuldstændig afgangsført.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til dette dokument, er du velkommen til at kontakte oea-anlaeg@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Anlæg og udstyr - regler

Du kan her se, hvilke regler der gælder for AAU i forhold til anlæg og udstyr

Læs mere