AAU Håndbogen

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af projekter i Pure

Publiceret: 10.04.2019 (Sidst ændret: 10.04.2019)

Print som pdf

Indhold

Forskningsportalen VBN er en platform til formidling af forskning udført ved eller i samarbejde med Aalborg Universitet. Formidlingsplatformen udstiller forskningsinformationer hentet fra Pure, som siden 2003 har været anvendt til forskningsregistrering på AAU. Fortrolige eller på anden vis beskyttede informationer udstilles ikke i VBN. Det er den enkelte forskers ansvar ikke at udstille informationer, som er i strid med GDPR-bestemmelserne.

Projekter registreres i Pure under ”Forskning, ”Ph.d.” eller ”Andet”. Læs mere om hvordan du registrerer projekter i Pure på VBN-teamets hjemmeside. Det er op til de enkelte institutter, om der skal opstilles interne retningslinjer for registreringen af projekter. Ved tværfaglige projekter udnævnes én administrerende organisation og én person, som er ansvarlig for vedligeholdelse af projektets indhold i Pure/VBN.

VBN udstiller indhold både på dansk og engelsk. Generelt anbefales det for alle former for informationer, at disse lægges ind i Pure på både dansk og engelsk. Dette er med til at øge synliggørelsen af projekter i informationssøgninger og dermed styrke deres formidling.

Denne inddatering foretages under de respektive sprogfaner, og ikke på den samme side:

Projektinformationer

For at opnå en bred formidling af et projekt anbefales at følgende informationer – så vidt muligt – angives:

 • Projekttitel: angiv en titel på projektet, samt eventuelt et projektakronym.
 • Personer: angiv alle personer tilknyttet projektet, samt deres individuelle roller (Principal Investigator, Co-Investigator, projektmedarbejder, Ph.D.er, m.v.).
  Alle AAU interne medarbejdere er registreret i Pure, hvorved de nemt kan tilknyttes projektet.
  Eksterne projektmedarbejdere oprettes som sådan individuelt i Pure og knyttes derefter til projektet.
 • Organisationsenheder: et tværfagligt projekt kan tilknyttes flere organisationsenheder. Den administrerende organisation sættes altid først.
 • Ved tværfaglige projekter skal én administrerende organisation (og person) udnævnes, som er ansvarlig for vedligeholdelse af projektets indhold i Pure/VBN.
 • Projektbeskrivelse: projektbeskrivelsen er en fritekst, hvor det er muligt at præsentere projektet for en bred læserkreds. Derudover placeres her eventuelle projektspecifikke informationer (fx arbejde i eksterne faciliteter m.v.). Brugen af friteksten er med til at øge projektets synlighed, da portalens søgefunktioner gennemsøger al metadata.
 • Frie emneord: anvendelsen af specifikke emneord øger projektets synliggørelse i søgninger og bør ikke udelades.
 • Start- og slutdato (når denne foreligger): uden slutdato vil projektet vedblive med at fremstå som aktivt, både på projektsiden og i de tilknyttede personprofiler efter projektets afslutning. Her visualiseres de bl.a. i en graf i øverste højre hjørne på profilsiderne.
  Dette vil yderligere kunne påvirke organisationsrapporter fejlagtigt, når en opgørelse over projekter indgår i disse.
 • Projektrelateret forskning: projektrelevante indholdstyper registreret i Pure (publikationer, aktiviteter, presse, m.v.) relateres til projektet, hvorefter de udstilles på de respektive sider i VBN.
 • Samarbejdspartnere: eventuelle partnerorganisationer (som forskningsinstitutioner, firmaer, m.v.) eller personer registreres.
 • Faciliteter og udstyr: hvis faciliteter eller udstyr fra AAU anvendes i løbet af et projekt, kan dette ligeledes registreres og relateres til på projektets egen side, hvis faciliteten/udstyret er registreret i VBN. For hjælp til registrering af faciliteter og udstyr, se VBN teamets hjemmeside! Drejer det sig om brugen af eksterne faciliteter eller eksternt udstyr beskrives disse eventuelt i friteksten.
 • Finansiering: angiv eventuelle forskningsmidler og fonde.
 • Videreførende links: hvis aktuelt tilføjes links til andre aktive projekthjemmesider.
 • Projektafslutning: når et projekt er afsluttet tilføjes et resumé i form af en fritekst.
 • Relationer: et væsentligt punkt i opbygningen af projektsiderne i VBN er, at relevante forskningsregistreringer relateres (linkes) til hinanden når indhold registreres. En projektside vil vise alle relaterede indholdstyper: publikationer, aktiviteter, m.v. Hvis presseklips relaterer til et projekt, skal dette registreres manuelt, selvom presseklippene oftest importeres automatisk.

Eksempel – ved registrering af forskningsprojekt:

Visningen af relateret indhold er ikke kun med til at synliggøre produkterne af projektet, men kan også fungere som en kvantitativ indikator for både den akademiske og samfundsmæssige Impact. Samtidig understøttes profileringen af den eller de personer, som er knyttet til projektet.

VBN-teamet er behjælpelige med brugen af Pure og forskningsformidling via VBN. Der tilbydes bl.a. introduktionskurser til Pure og VBN m.m. Disse annonceres løbende via universitetets kursusportal.

Oprindelse, baggrund og historik

Anbefalingen er udarbejdet af Anne Lykke (al@aub.aau.dk) april 2019.

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitets forskningsportal VBN understøtter formidlingen af forskning udført ved eller i samarbejde med Aalborg Universitet, samt profileringen af forskere ansat ved universitetet. Forskningsportalen er offentlig tilgængelig og anvendes af en bred gruppe brugere, bestående af fagfolk såvel som ikke-fagfolk.

I det følgende beskrives anbefalinger for registreringen og formidlingen af forskningsprojekter via VBN Forskningsportalen.

Overordnede rammer

Anbefalingen er skrevet i forbindelse med implementeringen af den nye VBN forskningsportal.

Kontakt og ansvar

Kontakt VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

Ansvar: Anne Lykke (al@aub.aau.dk)

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd