AAU Håndbogen

Flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter

Målgruppen er projektadministratorer og projektledere.

Publiceret: 12.04.2019 (Sidst ændret: 06.07.2021)

Print som pdf

Formål og afgrænsning

Det primære formål med denne procedure er at sikre, at der sker løbende udveksling af viden mellem projektleder og –administrator om forventninger og planlægning af projekternes aktiviteter og økonomi over projektets kontraktperiode. En ensartet og retvisende projektstyringsproces for så vidt angår økonomi og økonomisk risiko for eksternt finansierede projekter vil sikre projektleder større kendskab til økonomien på det enkelte projekt, hvilket giver bedre mulighed for planlægning af indkøb og ressourcetræk eller at igangsætte yderligere aktiviteter. Det vil også være en mulighed for projektleder og projektadministrator at diskutere de eksterne krav, der er knyttet til bevillingen, med henblik på at leve op til disse, fx dokumentations- og afrapporteringskrav, deadlines eller andet.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål til ovennævnte procedure kan du kontakte Projektøkonomi, ØA. Ved spørgsmål til RES, Prophix eller generel periodeopfølgning, kan du kontakte Økonomistyringsenheden, ØA. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Tidsregistrering på projekter

Læs mere