AAU Håndbogen

Politisk valgpropaganda på AAU

Regler for politiske partiers agitation på AAU i forbindelse med kommunalvalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg.

Publiceret: 15.05.2019 (Sidst ændret: 09.11.2021)

Print som pdf

Indhold

Opstillede politiske partier vil kunne aflevere deres budskaber på universitetets fællesarealer og låne lokaler i perioden efter et valg er udskrevet og indtil valget er afviklet. 

Valgplakater kan, ifølge Økonomi- og indenrigsministeriets retningslinjer, tidligst hænges op kl. 12.00 den fjerde lørdag inden valgets afholdelse.

 • Alle henvendelser og forespørgsler vedrørende politiske arrangementer og opstilling af stande skal gå via AAU Booking, aaubooking@adm.aau.dk, og/eller en bookingforespørgsel i Webbook
   
 • Politiske partier kan hænge valgplakater og politiske budskaber op på tavler, der er tilgængelige for offentlige opslag. Ophængning af materiale skal aftales med det lokale Facility Supportkontor. Materiale, der er ophængt uden forudgående aftale med Facility Support, vil blive fjernet.
 • Andet valgmateriale, f.eks. flyers, merchandise og lignende kan distribueres efter aftale med det lokale Facility Supportkontor
 • Partierne har mulighed for, i perioden efter et valg er udskrevet og indtil valget er afviklet, at afholde vælger-/debatmøder, der henvender sig til studerende og ansatte. Disse møder skal aftales og bookes i samarbejde med det lokale Facility Supportkontor i henhold til gældende regler for udlån af lokaler på Aalborg Universitet.

Formål og afgrænsning

AAU ønsker at understøtte den demokratiske debat op til valghandlinger. Reglen skal sikre, at valgkampen ikke kommer til at gå ud over faglige aktiviteter på AAU.

Kontakt og ansvar

Campus Service, Afdelingsleder for Facility Service Mary L. Christensen, mch@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd