AAU Håndbogen

Transaktionstyper i Intern handel og Ompostering

Denne procedure beskriver, hvordan du vælger transaktionstype i Intern handel og ompostering

Publiceret: 16.05.2019 (Sidst ændret: 24.05.2019)

Print som pdf

Indhold

Der er defineret forskellige artskonti for hver transaktionstype. De mest brugte transaktionstyper er beskrevet her. Ved valg af transaktionstype skal du også tage stilling til, om OMP’en skal sendes til en anden, eller om du selv skal lave hele transaktionen. Derfor er transaktionstyperne både med ”….egne omk.” eller ”…sendes”

”Ompostering ……”, Ompostering af ordinære driftsarter (Kreditor, Debitor, Anlæg, Intern Handel og moms transaktioner kan ikke omkonteres her)

”Salg drift…….”, Salg fra driften til driften (UK 10, 11, 12 og 13). Arterne 86xxxx(indtægt) og 81xxxx(udgift) bruges her. (Oftest krediteres der på 86xxxx arterne og debiteres på 81xxxx arterne)

”Salg drift - m/ Inst. Omk” Salg mellem drift, og på samme Instituts omkostningssteder. (OMP skal sendes til én på samme Institut) Arterne 85xxxx(køb & salg) bruges her.

Salg TVÆRFAK – Egne omk Salg mellem drift og mellem Fakulteterne og inden for egne omkostningssteder. Hvor Afsender og Modtager sidder som medarbejder på toFakulteter.

”Salg projekt…………..” Salg mellem drift og projekt. Arterne 76xxxx(indtægt) og 71xxxx(udgift) bruges her. Der kan ikke indtægtsføres på et projekt. (Der krediteres altid på 76xxxx arterne og debiteres på 71xxxx arterne)

”Int. billeje ……..” Billeje har sin egen transaktionstype, da der er flexfelter der skal udfyldes.
Arterne bruges på samme måde som ved de andre transaktionstyper af ”Salg….”

”Indtægstfordeling…..” Fordeling af indtægter mellem fakulteter og Institutter. Se oversigt over typer i Intern Handel og Ompostering på bilag 1 på side 45. Denne oversigt opdateres løbende.

Du kan se en oversigt over typer i Intern Handel og Ompostering i bilag 1

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd