AAU Håndbogen

Adgang og oplag i teknikrum - campus Aalborg

Publiceret: 21.05.2019 (Sidst ændret: 21.05.2019)

Print som pdf

Indhold

Adgang til teknikrum

Af hensyn til personsikkerhed og driftssikkerhed, skal adgangen til teknikrummene begrænses således, at kun berettiget personale, som er instrueret i betjening af teknikrummenes installationer, har adgang til disse rum.

Det betyder, at kun relevant personale fra Campus Service og relevante eksterne samarbejdspartnere må have adgang til teknikrum.

Hvis AAU-ansatte/-studerende ønsker adgang til teknikrum, kan de kontakte en faglig relevant medarbejder i Campus Service - Team Drift. Såfremt medarbejderen i Campus Service – Team Drift, vurderer at anmodningen om adgang til teknikrummet er berettiget, kan medarbejderen sikre adgang til teknikrummet ved ledsaget adgang.

I enkelte tilfælde kan en AAU-ansat/-studerende tildeles adgang til teknikrummene. Dette skal godkendes ved Teamlederen for Team Drift – Campus Service.

Oplag i Teknikrum

I henhold til Beredskabslovens Driftsmæssige Forskrifter, må der ikke oplagres eller opmagasineres varer, udstyr, inventar eller anden opbevaring i teknikrum af hensyn til brandsikkerheden. Der må alene oplagres et minimum at teknisk udstyr såsom en stige eller lignende. Såfremt disse regler ikke overholdes kan AAU få et påbud af brandmyndighederne.

Formål og afgrænsning

Denne regel beskriver adgang til teknikrum samt oplag af materialer, udstyr mv. i disse rum.

Reglen er gældende for hele Campus Aalborg, herunder både Aalborg Øst og Aalborg City.

Kontakt og ansvar

Campus Service, Afdelingsleder for Team Drift Michael B. Sørensen, mbs@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd