AAU Håndbogen

Værdigrundlag for tutorernes arbejde

Værdipapir for tutorer ved AAU

Publiceret: 12.06.2019 (Sidst ændret: 14.06.2019)

Print som pdf

Indhold

En tutors opgave er at hjælpe den nye studerende på plads

Som tutor hjælper du den nye studerende med at finde sig til rette og føle, at han eller hun hører til som studerende på universitetet og i studiebyen. Det er vigtigt at have kontakt til alle nye studerende, som du er ansvarlig for. Du sikrer, at de ved, hvor de skal være, og har fundet frem til studiets informationer om skema og boglister, Moodle, Student Mail, AAU Student app’en, osv.

 

En tutor ved, at en studerende, som føler sig taget godt imod og finder gode sociale relationer, har en stor chance for at gennemføre sine studier

Du er ’matchmaker’ og skaber kontakt mellem de studerende, så der kan opstå nye venskaber. Du lærer de nye studerende, at de skal passe godt på hinanden. Du har særligt fokus på tilflyttere, som ikke kender studiebyen – eller landet.

 

En tutor er en rollemodel

Som tutor er du den første repræsentant for AAU, den nye studerende møder. Du har rigtig stor indflydelse på, hvordan den studerende føler sig modtaget, finder sig til rette og opfatter studiekulturen på Aalborg Universitet.

 

En tutor ved, at succes på et studie kræver, at fagligheden er i højsædet

Jo bedre man forbereder sig og deltager i undervisning og projektarbejde mv., jo bedre resultater opnår man - og gode resultater bidrager til studieglæde og selvtillid. Du viser de nye studerende gode studievaner, så de får en god start på uddannelsen. Du kender til de nye studerendes studieordning og de organer og fora, hvor studerende kan gøre deres stemme gældende.

 

En tutor sætter fokus på studieintensitet fra første dag

Studier ved AAU er fuldtidsstudier, og alle studerende deltager aktivt og gør deres bedste. Du hjælper studiekoordinatorerne med at tale positivt om fremmøde, fag og eksaminer.

 
 
En tutor er altid professionel, tager ansvar og passer på alle

Som tutor repræsenterer du Aalborg Universitet. Du forsvarer AAU’s omdømme udadtil.

Du har et ansvar over for de andre tutorer, som er afhængige af, at du holder aftaler og er til stede, når der er behov for det. Du har ansvar for de nye studerende, som skal mødes med respekt i al deres forskellighed. Du har selvfølgelig også ansvar over for dig selv, og du passer på, at tutoropgaverne ikke går ud over dit eget studium.

 

En tutor ved, at man lærer hinanden godt at kende gennem sjov og leg

Som tutor arrangerer du aktiviteter, som kan rumme alle (både dem som drikker alkohol og dem som ikke gør). Du bidrager positivt til, at de nye studerende bliver opmærksom på styrken i forskellighed og opfatter den som en ressource i studiemiljøet.

 

En tutor gør en kæmpe forskel og høster gode bekendtskaber og erfaringer

Som tutor lærer du nye mennesker at kende, og du får et stort netværk på universitetet og i din studieby. Du lærer at planlægge og håndtere mange forskellige situationer, og du er del af sjov, leg, læring og personlig udvikling blandt taknemmelige studerende, som sætter meget pris på din indsats. Du får også ny indsigt i dit eget fag og kan føje en væsentlig erfaring til dit CV.

 

En tutor indgår ikke eksklusivaftaler med eksterne repræsentanter


Du repræsenterer i rollen som tutor ikke eksterne virksomheder eller organisationer eller indgår eksklusivaftaler[1] med sådanne.

 

[1] Aftaler, der mod finansiel eller anden form for støtte, lover sponsor eksklusiv adgang til arrangementer eller aktiviteter, der finder sted i forbindelse med studiestarten (september/oktober), eller som pålægger tutor kun at måtte fremhæve eller introducere nye studerende for bestemte virksomheder eller organisationer.

Formål og afgrænsning

Tutorer er en meget vigtig del af studiestarten på Aalborg Universitet. Som tutor er du en rollemodel, der hjælper de nye studerende i gang med studielivet på deres nye uddannelse. Det vil give dig erfaring, netværk og input til dit CV, og samtidig vil du opleve, at det bliver en tid fyldt med sjov, leg og nye relationer. Dette papir beskriver AAU’s værdier for tutorernes arbejde og er inspiration til arbejdet med de nye studerende.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål eller lign. bedes du kontakte Rektorsekretariatet, Mette Marie Abildgaard mma@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd