AAU logo

AAU Håndbogen

Code of Conduct for ytringsfrihed

På Aalborg Universitet

Publiceret: 11.09.2019 (Sidst ændret: 09.10.2019)

Print som pdf

Indhold

5. nov. 2012

Code of Conduct vedrørende ytringsfrihed

I det følgende kan du læse Aalborg Universitets Code of Conduct for ytringsfrihed. Kodekset udfolder, hvordan medarbejdere forventes at forholde sig i forbindelse med udtalelser til omverden.

For de danske universiteter gælder, at medarbejdere og studerende ikke kun har ret til frit at ytre sig i overensstemmelse med grundlovens bestemmelse om, at ”enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene”, men at medarbejderne også har en vis grad af pligt til at ytre sig i henhold til universitetsloven. Et universitet har nemlig tre grundlæggende opgaver; undervisning, forskning og formidling. Således er en af de helt centrale opgaver at medvirke til, at den viden, universitetet og dets medarbejdere besidder, på bedste måde kan komme samfundet og den offentlige debat til gavn.

Aalborg Universitet opfordrer derfor universitetets medarbejdere til at deltage i den offentlige debat, hvor de med deres viden kan medvirke til at belyse en sag fra flere sider – eller belyse de kritiske sider ved en sag. Dermed bidrager universitetet til bedre funderede beslutninger i vigtige samfundsanliggender og til et højere oplysningsniveau i befolkningen. Det gælder såvel i offentlig som i privat regi.

Samtidig forventes det, at medarbejdere deltager i debatten med en sådan saglighed og værdighed, som det må forventes af en universitetsansat, ligesom medarbejderne har pligt til at overholde tavshedspligts- og fortrolighedsbestemmelser.

På denne baggrund fastlægges følgende:

Enhver medarbejder kan udtale sig på sine egne vegne i overensstemmelse med sin bedste overbevisning indenfor sit faglige felt i bred forstand, såvel som om forhold vedrørende universitetet, med brug af sin titel og tilknytning til universitetet.
Enhver medarbejder kan herudover udtale sig om andre sager uden brug af sin tilknytning til universitetet.
I henhold til universitetets delegationsinstruks udtaler rektor sig på universitetets vegne.

Link til AAU's personalepolitik.

Oprindelse, baggrund og historik

5. november 2012 af Finn Kjærsdam, Rektor.

Overordnede rammer

"Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivne samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat." (Universitetsloven § 2, stk. 3)

Kontakt og ansvar

Rektorsekretariatet

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Politik: Overordnet personalepolitik

For Aalborg Universitet

Læs mere