AAU Håndbogen

Bedømmelse af videnskabelig personale ved Aalborg Universitet, materiale målrettet fakulteterne. Gældende ved opslag inden 31. marts 2021.

Bedømmelse af VIP ved AAU, materiale målrettet fakulteterne

Publiceret: 05.02.2020 (Sidst ændret: 22.03.2021)

Print som pdf

Indhold

Vær obs på, at Aalborg Universitet får nye bedømmelsesregler pr. 1. april 2021. De nye regler gælder for stillinger, der slås op efter 1. april 2021. Dokumenterne nedenfor gælder dermed kun for stillinger, der slås op senest den 31. marts 2021. 

På denne side findes materiale vedrørende bedømmelsesprocessen specifikt for de enkelte fakulteter. Derudover henvises der til bedømmelsesregler og bedømmelsesvejledning for Aalborg Universitet, som også findes i AAU Håndbogen.

DOKUMENTER FRA DET HUMANISTISKE OG SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET: 

Bedømmelsesskema

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder med forskningsopgaver (kun gældende for HUM)

Honorering af bedømmelsesudvalg

Medforfattererklæring

Minimumskrav vedr. forskningspublicering for ansatte med forskningsforpligtelse (kun gældende for HUM)

Sammensætning af bedømmelsesudvalg 

Skema til sagkyndig udtalelse, D-VIP

Tidsfrister for bedømmelsesudvalgets arbejde (kun gældende for HUM)

Tidsfrister for bedømmelsesudvalgets arbejde (kun gældende for SAMF) 

Vejledning vedr. undervisningsportfolio

Shortlisting procedure på HUM og SAMF 

DOKUMENTER FRA DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN:

Sammensætning af bedømmelsesudvalg for TECH

Sammensætning af bedømmelsesudvalg for SUND

Sammensætning af bedømmelsesudvalg for ENG

Vejledning til institutterne vedr sammensætning af bedømmelsesudvalg på ENG

Undervisningsportfolio for TECH, ENG og SUND

BEDØMMELSESREGLER OG BEDØMMELSESVEJLEDNING FOR AAU

Bedømmelsesregler, VIP  

Bedømmelsesvejledning

Bedømmelse - procedure vedr. underskriftskrav 

 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR Servicecentret. 

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd